Author Archive for Jonas Andersson

Arbetar med fiskefrågor vid Länsstyrelsen i Värmland

På jakt efter laxyngel

I onsdags påbörjades elfisket efter laxyngel (0+) för att få en uppfattning i vilka områden (vattendrag) som reproduktion sker . Efter att fått avbryta fisket i några lokaler pga högt vattenflöde blev resultatet av två dagars fiske 10 stycken 0+ lax från Acksjöälven. Fisket utfördes av Torbjörn Lundberg (Klarafors) och Oskar Calson (Länsstyrelsen Värmland). I Värån fann de ej några laxyngel, men dock dessa fina öringar! Elfisket är en del i projektet Vänerlaxens fria gång

 

Träff med Värmlands läns kalkningsförbund

Fredagen den 7/9 var Sandra och Jonas som arbetar inom kalkningsverksamheten till Höljes för att träffa Värmlandsläns kalkningsförbund och för att få en uppvisning av helikopter spridning av kalk över våtmark. På plats var SMA Mineral Logistik Entreprenad AB och Sacndair Helicompter AB. Som berättade om hur arbetet med kalkningen går till. De gick igenom noggrant hur de arbetar. Ifrån att de får uppgifterna från VLK (Värmlandsläns kalkningsförbund) till dess att de sprider kalken med helikopter.

Nedan är ett urval av foton och filmer från dagen

  
(Alla foton är fotograferade av Sandra Woronin)

  

Under dagen fick några av oss även möjligheten till att följa med upp i helikoptern för att få se hur det såg ut ovanifrån. (klippet blev tyvärr lite skakigt på grund av filmaren blev åksjuk)

 

första sidan går det även att se filmer av det som sändes live under dagen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provfiske av kräftor 2012

Under en och halv vecka i september har Länsstyrelsen i Värmland genomfört provfiske efter kräftor. kräftprovfisket har genomförts av  Urban Nyqvist och Jenny Monsén.

Första natten undersöktes ett litet tjärn i Sölje-trakten. Det fanns tidigare noteringar, att det en gång i tiden funnits flodkräftor i tjärnet. Provfiskeresultatet visade, att det inte finns några kräftor fanns kvar. Bottnarna i tjärnet är väldigt mjuka och olämpliga som miljö för flodkräftor.

Andra natten provfiskades en större sjö i Gräsmarks-trakten. Där har det under senare år fångats flodkräftor. Om beståndet är spillran av en gammal stam eller någon form av utplantering är svårt att säga. I provfisket fångades i alla fall tio flodkräftor.

  

Efter rykten om att flodkräftan försvunnit från en sjö i Mangskogs-trakten förra året, gjordes en uppföljning för att se vad som hänt. Sjön har tidigare provfiskats och har då visat vara mycket rik på flodkräfta. Nu fanns farhågor om att signalkräftor illegalt hade utplanterats. Mycket riktigt hade det stora beståndet av flodkräfta försvunnit. Vid provfiske fångades lyckligtvis inga signalkräftor, endast en kvarlevande flodkräfta fångades.

Första veckan avslutades med provfiske i en sjö och ett vattendrag i Hagfors-trakten. Här har flodkräftor planterats ut under ett par års tid. Provfisket visade att någon planterat ut signalkräftor i sjön och vattendraget. I vattendraget fanns en stor koncentration av signalkräftor medan det i sjön var sporadiskt förekommande på en mindre sträcka. Det kan vara ett tecken på att utplantering av signalkräftor i sjön skett tämligen nyligen. Inga flodkräftor fångades vid provfisket.

Under två nätter provfiskades ett par områden i centrala Karlstad. Inga kräftor fångades.

/Urban & Jenny

Livesändningar från fältet

Vi har nu fått tillgång till att kunna sända live direkt från fältet via Bambuser. I den lilla rutan ”filmat från fältet” kommer vi att kunna sända live från fältet. Vi kommer inte att alltid kunna annonsera vilka tider vi kommer att sända live. Utan det blir upp till var och en av Er besökare att vara vaksamma. Man kommer även att kunna se det som vi sänt i efterhand.