Author Archive for Jonas Andersson

Arbetar med fiskefrågor vid Länsstyrelsen i Värmland

Livesändningar från fältet

Vi har nu fått tillgång till att kunna sända live direkt från fältet via Bambuser. I den lilla rutan ”filmat från fältet” kommer vi att kunna sända live från fältet. Vi kommer inte att alltid kunna annonsera vilka tider vi kommer att sända live. Utan det blir upp till var och en av Er besökare att vara vaksamma. Man kommer även att kunna se det som vi sänt i efterhand.

Elfisket är i gång i stora dela av länet

Varje år elfiskas ett antal vattendrag i Värmlands län, elfisket är en del av uppföljningen av den kalkningen som sker i stor utsträckning i länet. Kalkningsverksamheten har under sommaren gjort en upphandling för elfisket och år kommer 131 stycken vattendrag att elfiskas av två olika företag. Vattendragen som kommer att elfiskas är utspridda över hela länet.

Klicka på länken för att se vilka vattendrag som kommer att elfiskas under 2012

Elfiskelokaler 2012

Information om elfiske finner ni genom att klicka här

 

Beslut om projekt bäckkalkning Örebäcken

Länsstyrelsen i Värmland( Kalkningsfunktionen) har  beslutatat om genomförande av bäckkalkning i Örebäcken som ligger i Eda kommun, bäckkalkning är planerad att starta 2012

Projektet har till avsikt att anlägga lekbottnar för öring (Salmo trutta L.) med inblandning av kalkgrus. Försöken är att kunna visa om bäckkalkning är en bra metodik för de vattendrag (objekt) som inte kan kalkas på traditionellt vis(båt helikopter, doserare) och där målsättningen med kalkningen endast är öring.

 

Utplantering av karp

Under lördagen gjordes en utplanering av Karp i Forstjärn som ligger i centrala Deje, där Länsstyrelsen har gett tillstånd till utplanteringen.  Flera intressenter är inblandade i utsättningen bland annat ForshagaAkademin, Fiskevårdsområdet Klarälven Ullerud, Forshaga kommun och den nybildade karpklubben. Till att börja med kommer det att vara ett fiskeförbud efter karp i ca ett år, för att fiskarna ska få tid till acklimatisering. Ett avtal mellan de inblandade kommer att skrivas och det är inte i nuläget klart i vilka former fiskekort kommer att säljas. Det som är klart är att en webbsida kommer att byggas upp under hösten och det kommer att anordnas 5-6 swim.

Nedan följer ett antal bilder från utsättningen i Forstjärn, alla foton är fotograferade av Daniel Bylemark

Kom ihåg att utplanteringar av fisk i kräver tillstånd från Länsstyrelsen.  Syftet med tillståndsplikten är dels att undvika spridning av sjukdomar och dels att förhindra en oönskad spridning av fisk- och kräftarter.

Ryckfiske vid Forshaga avelsfiske

Under söndagskvällen, natt till måndag har någon eller några bedrivit ryckfiske inne på avelfisket i Forshaga, enligt Fortums personal. Ryckfiske är att sätta kroken i fiskarnas kropp, vilket får som följd att många fiskar skadas, ryckfiske är dessutom en förbjuden metod.  Det är mycket tragiskt att något sådant här händer. Händelsen är polisanmäld.