Author Archive for Jonas Andersson

Arbetar med fiskefrågor vid Länsstyrelsen i Värmland

Fisketillsyn i Vänern 

Länsstyrelsen bedriver fisketillsyn på allmänt vatten i Vänern och idag var fisketillsynen ute och kontrollerade  yrkesfiskets  fasta redskap samt att inga rörliga redskap fanns inom fredningsområdena för gös. Alla skötte sig bra och idag blev det noll anmälningar. Vilket är mycket positivt. 

Fiskkontroll 15/5

Igår gjorde länsstyrelsen Värmland likaså länsstyrelsen i Västra Götaland kontroll på Smolten vid gammelkroppa laxodling. Fisken kommer att sättas ut i Klarälven vid Forshaga kvälltid för att ge smolten ett extra skydd. Med på kontrollen var även Sportfiskarna region Värmland för att se hur kontrollen gick till. 

Träff i Säffle om gösfisket 

Den 4/5 hade länsstyrelsen, Säffle sportfiskeförening, harefjordens fvof, polisen och Säffle kommun information för almänheten om de nya fiskereglerna efter gös i centrala Säffle. Uppslutningen var bra och det kom ca 50 personer som ville höra om de nya fiskereglerna. 

Tidigare under dagen var SvT på plats och intervjuade länsstyrelsen och ordförande för Säffle sportfiskeförening. Värmladsnyheter 
Mer om fiskereglerna finns att läsa på Säffle sportfiskeförenings webbplats 

www.safflesportfiskeforening.cybercite.nu