Författare: Administratören

Stängd fälla och vadarälv

Den sista veckan  så har vattennivån nerströms Forshaga kraftverk sjunkit rejält. Man kan  nu för första gången på flera år se sportfiskare som vadar ut i älven för att fiska nerströms kraftverket. En av orsakerna till den låga vattennivån torde vara det härliga högtryck som vi befinner oss i just nu. Detta medför då att…

Smoltryssjan

Smoltfisket tuffar på som vanligt med varierande fångststorlekar. En bra dag kan vi få upptill 25 st smolt och en sämre dag 5st, men vanligtvis ligger den dagliga fångsten på ungefär 15-20st smolt. Smolten visar högre smoltifieringsgrad och kan helt sakna parrmärken längre ned i Klarälven. Vattnet har stigit cirka en decimeter under helgen och därmed ökar…