Author Archive for Administratören

Effekter av kalkning på fisk i rinnande vatten

Vi har nu kalkat vattendrag och sjöar i snart 40 års tid. Havs- och Vattenmyndigheten har tagit fram en rapport där man utreder vilken nytta det gjort. Resultat och slutsatser som framförs baseras på fångster vid 17 492 enskilda provfisken från drygt 1 200 olika strömsträckor i landet.

Rapporten kan laddas ner här: Effekter av kalkning på fisk i rinnande vatten

Sammanställning av elfisken 2014-2015, gjorda inom kalkningens effektuppföljning.

Inom kalkningens effektuppföljning sker årligen ett antal elfisken varje år, 50-70 stycken. Resultaten tillhör de mest efterfrågade. En sammanställning av resultaten har därför gjorts. Man får dock tänka på att sammanställningen inte är en rapport, och några analyser av resultaten är därför inte genomförda. Observera också att resultat från 2014 är beräknade med normalyta som bas, medan de från 2015 inte är det. Därför kan resultaten från 2014 skilja sig lite åt från siffror i elfiskeregistret. En rapport kan kanske färdigställas senare, men sammanställningen kan under tiden användas som en tjuvtitt på resultaten.

Sammanställningen finns att ladda ner här: Sammanställning Hel 2014_2015

Fällöppning med leksugna laxar

På grund av den höga vatten tempen som smög sig på i juli så stängdes fällan den 20 juli. Detta av säkerhetsskäl för laxarna. Detta resulterade i ca 3 veckors pejlande på fiskar som stod och stångades vid kraftverket. Under denna tiden så var det också något krångel med turbinerna så spillvatten släpptes i dammluckorna. Alla laxar som vi hade sändare på förflyttade sig då från turbinerna och upp till dammluckorna. Här kunde man nu se lax överallt som hoppade eller som stod i kö för att få göra sitt ärehopp.

Hoppande och väntande laxar

Runt den 10 augusti igen så vågade man öppna fällan igen efter fallande vattentemperaturer. Nu skulle de bli intressant att se vad som skulle ske. Skulle vi få en massanstormning av laxar in i fällan? Eller skulle det fortsätta som förut med någon då och då.
Första dagarna så skedde inte mycket, men som på en given signal så pejlades laxarna mot lockvattnet till fällan.
Vid den första fisksorteringen efter fällöppningen så hade fyra stycken radiomärkta laxar simmat in. Dessa blir då med en gång belönade med taxi upp till lekområdena.I sorteringen veckan efter så hade ytterligare tre hittat vägen in, så nog tycktes det som att det blev en liten anstormning ändå.
De två sista veckorna har resulterat i tre fiskar till, där en av de var en eftersläntare i vandringen från Vänern.
Det visar sig också så här långt att de fiskarna vi märkte på Vänern har varit bättre på att hitta in i fällan än de som vi gav en andra chans. Dock så är inte säsongen slut än så det är tidigt att spekulera i om detta är ett riktigt resultat.

Att åka runt och bilpejla kan vara tröttsamt för öronen då det låter en del om utrustningen.
Bilpejl
Men detta vägs upp av den vackra omgivningen jag får se. Karlstad och Värmland är fantastiskt
vänern örsholmen

Vidöåsen,Hammaröleden

Stängd fälla och vadarälv

Den sista veckan  så har vattennivån nerströms Forshaga kraftverk sjunkit rejält. Man kan  nu för första gången på flera år se sportfiskare som vadar ut i älven för att fiska nerströms kraftverket.
En av orsakerna till den låga vattennivån torde vara det härliga högtryck som vi befinner oss i just nu. Detta medför då att vatten temperaturen stiger relativt fort också, något som påverkar fiskhållningen i fällan. Passerar temperaturen över 19 grader så måste fällan stängas för att inte äventyra fiskens välmående. Detta har nu skett, så nu kommer inga mer laxar in i fällan så länge inte temperaturen sjunker igen.
Efter en snabb koll i pejlingsdokumenten så kan vi nu se att mer än hälften av de laxarna vi märkt ute på Vänern nu är uppe vid kraftverket.  En av dem har till och med fått åka tankbil upp till lekområdena. Nästan en tredjedel av övriga som vi märkt står också uppe vid fällan och väntar på sin tur. Men det finns fortfarande individer som vi väntar på.

När man pejlar så blir det lätt att man får lite personliga anknytningar till vissa av laxarna. Vi har en lax som visat sig vara en typisk hanne innan en kväll på krogen. Denna lax huserade vid 2 pejlingar i området runt stadshotellet i Karlstad. Kanske behövde han lite mer självförtroende innan han gav sig upp och fick detta med lite barhäng ;) . Nu är han dock uppe med de andra och vänslas.

Jag märker också att fler börjar känna igen min lilla pejlbil när jag kommer krypandes fram på vägarna . Man ser folk hälsa på en med glada miner. Ett tecken som tyder på att man gör något för hela regionen och inte bara laxarna. Folk i området bryr sig om fisket och det är väl den bästa reaktion man kan få på ett sånt här projekt.

Pejlingarna fortsätter runt kraftverket fastän att fällan är stängd. Detta för att se om det stiger ytterligare individer som vi märkt.
vadaralv2
Klarälven som vadarälv

vadarälv forshaga

Mycket låg vattennivå i Forshaga