Kategori: Yrkesfiske och husbehov

Fiskerinäringen i den värmländska delen av Vänern omfattar ca 40 yrkesfiskare och knappa 3000 husbehovsfiskare, vars målarter är gös, gädda, abborre, sik, siklöja och lax. Yrkesfisket rapporterar sina fångster direkt till HaV (statistik över yrkesfiskets fångster hittar du på SCB:s hemsida). I Länsstyrelsens arbete ingår bland annat att utfärda olika tillstånd, sköta fångstregistreringen från husbehovsfisket och se till att överenskomna regler efterföljs (se ”Fisketillsyn”).

Fritidsfisket/husbehovsfisket fångster i Vänern 2016

Fritidsfiskare/husbehovsfiskare som fiskar i Vänern med utestående redskap är registreringspliktiga och lämnar årligen fångstuppgifter. Sammanlagt finns knappt 2889 aktiva registrerade fritidsfiskare/husbehovsfiskare, men endast 836 av dem har uppgett att de fiskat under 2016. Den sammanlagda fångsten har minskat något sedan 2013 och uppgick 2016 till 36,6 ton (figur 1). Gädda, abborre och gös dominerar fångsten…

Olika teorier om varför fisken minskar i norra Vänern

Värmlands folkblad publicerade den 18 februari en intervju med yrkesfiskarna Måns Bagge och Göran Fransson (senare även en intervju med Grete Algesten Vattenhandläggare Länsstyrelsen i Värmland). I intervjuen berättar Måns bagge och Göran Fransson om sin oro över att det har hänt något i vattendragen närmast klarälvsdeltat.  Enligt yrkesfiskarna har det skett en minskning med…