Kategori: Rapporter

Bedömning av Vattenregleringspåverkan med hjälp av elfiske

Som en del i arbetet med att statusklassa våra vatten har man sett på elfiske och vattenreglering i några vattendrag i Bergslagen. Kraftig vattenreglering ger tydliga effekter på fiskbestånden; sjöfiskar ökar och strömlevande arter minskar. Utgående från elfiskeresultat kan man ganska väl påvisa vattenregleringspåverkan.   Mer utförlig vad man kom fram till i undersökningen går att…

Fiskpassagelösningar i nordvästra USA – rapport från studieresa i september 2012

Under september månad 2012 genomförde en grupp bestående av både svenska och norska myndigheter, forskare och kraftbolag en studieresa till nordvästra USA med huvudsyftet att lära mer om vilka typer av åtgärder som kan och genomföras för att underlätta framförallt laxfiskars vandring såväl upp- som nedströms vid olika typer av kraftverk.  Dessutom studerades olika system för hantering…