Kategori: Provfiske

Det är viktigt att följa upp resultaten efter att fiskevård eller kalkspridning har genomförts. Detta görs via olika typer av inventeringar, ofta genom s.k. provfisken. Vanligtvis används nätfiske men även elfiske när det inte är lämpligt att lägga ut nät (elfiske kräver dispens av Länsstyrelsen). Ibland installeras även fiskräknare för att kontrollera hur väl en anlagd fiskväg fungerar.

Elfiskeupphandling inom kalkeffektuppföljningen

Under de senaste årtiondena har ett stort antal sjöar och vattendrag i Värmland kalkats och restaurerats med målet att återskapa förutsättningar för återkolonisation av försvagade och utslagna bestånd och arter. För att kunna följa upp hur kalkning och restaurering lyckas genomförs bl.a. ett omfattande elfiskeprogram vid utvalda lokaler. Förfragningsunderlag elfiske 2013-2014 Bilaga 1 Avtalsutkast 2013…

Båtelfiske i Klarälven dag två

 I torsdags elfiskades det från kanalen i Höljes till några kilometer nedströms kärrbackstrandsbron. Överensstämmande med pejlingsdatat av lekfisk från tidigare år och från vadelfiske, så fångades det några lax 0+ norr om kärrbackstrandsbron, 5 st totalt. Den sammanlagda fångsten var drygt 300 fiskar, fortfarande dominerar harren bland den fångade fisken, även om det fångades mer…

Båtelfisken i Klarälven

Under denna och nästa vecka (v.38-39) kommer båtelfisken att utföras på sträckan Vingäng- Höljes för att kvantifiera fiskförekomsten, med fokus på lax- och öring. Fiskena utförs av Jon Museth (NINA), Olav Berg (Högskolan i Hedmark) samt Oskar Calson (Länsstyrelsen Värmland) på uppdrag av Länsstyrelsen Värmland/Vänerlaxens fria gång. Dagens fiske började vid Klarabro och slutade ungefär vid…