Elfiske

Ny laxlokal

Det står klart sedan ca 20 laxar fångats i Örån vid elfiske den 28 augusti. De flesta var ca 95 mm långa vilket indikerar att det rör sej om tvåsomrig fisk. Om det är frågan om reproduktion i Örån eller om unglax vandrat upp i biflödet från huvudfåran är ej känt.

Örån ligger på västsidan om Klarälven, ca 1 km uppströms bron vid Kärrbackstrand.

Elfiskeupphandling inom kalkeffektuppföljningen

Under de senaste årtiondena har ett stort antal sjöar och vattendrag i Värmland kalkats och restaurerats med målet att återskapa förutsättningar för återkolonisation av försvagade och utslagna bestånd och arter. För att kunna följa upp hur kalkning och restaurering lyckas genomförs bl.a. ett omfattande elfiskeprogram vid utvalda lokaler.

Förfragningsunderlag elfiske 2013-2014

Bilaga 1 Avtalsutkast 2013

Bilaga 2

Bilaga 3 Preliminär lista elfiskelokaler 2013-2014

Förfrågningsunderlaget med bilagor finns även under följande länkar

Länsstyrelsen i Värmland

Opic upphandlingar

Ny adress till Sjöprovfiske och elfiske databaserna

Under 2012 har SLU arbetat med att flytta över databaserna för sjöprovfiske (NORS) och elfiske (SERS) från HaV till SLU, och från och med idag är det möjligt att söka efter och ladda ner data från SLU:s webbsida. Det finns nya instruktioner för hur man söker i databaserna och hur man laddar ner data från webbsidan.

Den nya adressen är http://www.slu.se/sv/fakulteter/nl-fakulteten/om-fakulteten/institutioner/akvatiska-resurser/databaser/

 

//Jonas

Båtelfiske i Klarälven dag tre

Sträckan som elfiskades under dag 3 startade söder om Kärrbackstrandsbron och slutade vid Bråtens camping.

Under dag 3 fångades något fler laxar än tidigare. Av de totalt 330 fiskarna som fångades var det 54 laxar och av dessa var 9 st. 0+. Sammanlagt under de första tre dagarna fångades ca 850 fiskar, varav 100 lax (14 st.0+). De flesta årsungar fångades på västsidan av Skyllbäcksholmen.

Nedan ett urval av foton som togs under dag tre:

Båtelfiske i Klarälven dag två

 I torsdags elfiskades det från kanalen i Höljes till några kilometer nedströms kärrbackstrandsbron. Överensstämmande med pejlingsdatat av lekfisk från tidigare år och från vadelfiske, så fångades det några lax 0+ norr om kärrbackstrandsbron, 5 st totalt. Den sammanlagda fångsten var drygt 300 fiskar, fortfarande dominerar harren bland den fångade fisken, även om det fångades mer av både öring och lax jämfört med vad som fångades dagen innan (drygt 10% av fångsten var lax).

Nedan bilder från båtelfisket dag två