Vänerlaxens fria gång

I Vänern förekommer två olika laxstammar, klarälvslax och gullspångslax, som till skillnad från nästan alla andra laxar lever hela sitt liv i sötvatten. Klarälvslaxen har numer sina kvarvarande lek- och uppväxtområden begränsade till Klarälvens norra delar. Denna laxstam är starkt tillbakaträngd men fanns en gång i stora mängder och inom utbredningsområde som även omfattade Trysilelva och Femundselva.

Länsstyrelsen Värmland och Fylkesmannen i Hedmark har tilldelats pengar från den Europeiska regionala utvecklingsfonden för ett samarbete om vänerlaxen och älven. Projektet ska utreda förutsättningar / konsekvenser och inleda åtgärder för att återintroducera naturlig och frivandrande vänerlax i det svensk-norska älvsystemet Klarälven – Trysilelva – Femundselva med biflöden. En viktig utgångspunkt för uppdraget är hållbar utveckling och EU:s ramdirektiv för vatten.

På jakt efter laxyngel

I onsdags påbörjades elfisket efter laxyngel (0+) för att få en uppfattning i vilka områden (vattendrag) som reproduktion sker . Efter att fått avbryta fisket i några lokaler pga högt vattenflöde blev resultatet av två dagars fiske 10 stycken 0+ lax från Acksjöälven. Fisket utfördes av Torbjörn Lundberg (Klarafors) och Oskar Calson (Länsstyrelsen Värmland). I Värån fann de ej några laxyngel, men dock dessa fina öringar! Elfisket är en del i projektet Vänerlaxens fria gång

 

Fiskvägsutredning

20120620-230445.jpg

20120620-230416.jpg

Under tre dagar har en delegation från Länsstyrelsen Värmland/Norrbotten (Mikael H, Pär G, Stefan S), Fylkesmannen i Hedmark (Tore Q, Håkon BS), Karlstads uni. (Larry G, Eva B, Olle C) och Nina (Morten K) besökt varje kraftverk i Klar/Trysilälven i syfte att studera förutsättningar och möjligheter för upp- och nedströmspassage för fisk vid respektive krv.

Turen började i Forshaga där även den snart färdiga moderniseringen av fisktrappan beskådades (se bilder ovan).

Därefter besöktes i tur och ordning krv i Deje, Munkfors, Skymnäs, Forshult, Krakerud, Skoga, Edsforsen, Höljes, Lutufallet(N) och Sagnfossen(N).

Expertgruppen ska nu börja arbetet med att sammanställa en rapport där de för fisken bästa åtgärderna presenteras.

Bilderna nedan visar i tur och ordning torrfåran i Munkfors, vy från Höljesdammen, omlöpet vid Sagnfossens krv och till sist några ur gruppen i ivrigt samspråk.

20120620-225615.jpg

20120620-225346.jpg

20120620-225310.jpg

20120620-225106.jpg

Informationsträff ”Vänerlaxens fria gång”

Under en välbesökt informationsträff i Edebäcks hembygdsgård berättades och diskuterades det på torsdagskvällen om projektet ”Vänerlaxens fria gång”. Pratade gjorde Mikael Hedenskog och Pär Gustafsson (Länsstyrelsen), Stefan Palm (SLU),Eva Bergman (KaU), Anna Sjörs (Klarälvens vattenråd/Hagfors kommun). Efter mötet besöktes dels den smoltryssja som finns strax uppströms Edebäck men även den ”Wolf-trap” för smolt som finns vid Edsforsens kraftstation. Nedan några bilder från kvällen.

20120607-221500.jpg

20120607-221548.jpg

20120607-221652.jpg