Kategori: Vänerlaxens fria gång

I Vänern förekommer två olika laxstammar, klarälvslax och gullspångslax, som till skillnad från nästan alla andra laxar lever hela sitt liv i sötvatten. Klarälvslaxen har numer sina kvarvarande lek- och uppväxtområden begränsade till Klarälvens norra delar. Denna laxstam är starkt tillbakaträngd men fanns en gång i stora mängder och inom utbredningsområde som även omfattade Trysilelva och Femundselva.

Länsstyrelsen Värmland och Fylkesmannen i Hedmark har tilldelats pengar från den Europeiska regionala utvecklingsfonden för ett samarbete om vänerlaxen och älven. Projektet ska utreda förutsättningar / konsekvenser och inleda åtgärder för att återintroducera naturlig och frivandrande vänerlax i det svensk-norska älvsystemet Klarälven – Trysilelva – Femundselva med biflöden. En viktig utgångspunkt för uppdraget är hållbar utveckling och EU:s ramdirektiv för vatten.

Dagen lider mot sitt slut

Föreläsningarna för dag ett av fiskmarknad 2013 börja lida mot sitt slut Sammanfattning av dagen, mycket bra och givande föreläningar, som har tagit upp problem och åtgärder vid kraftverk, bra och dåliga lösningar. Återstående av dagen består av fiskmarkand (utställningen) och middag. Hela dagen har dokumentetats genom att alla föredragen har filmats, foton har tagits.

Projektet Vänerlaxens fria gång fortsätter under 2013

Projektet Vänerlaxens fria gång kommer inte att vara vilande under 2013 utan kommer att fortlöpa som planerat. I artikeln” Sjökalkningen kan räddas” i VF den 10 april skrivs det om det minskade anslaget från Havs- och vattenmyndigheten.  I texten kan man läsa hur det minskade anslaget påverkar olika vattenverksamheter vid länsstyrelsen i Värmland.  Bland annat…