Projekt inom fiske

Arbetet med fisk och fiskefrågor sker många gånger inom ramen för olika projekt. Det kan handla om att ta fram förvaltningsplaner för olika skyddsvärda arter, större inventeringar och karteringar av vattendrag, att göra fiskevårdsplaner eller samarbetsprojekt med andra myndigheter och organisationer i någon fråga.

Leksugna laxar och streamermärkning

Den 28/6 så radiomärktes de sista av de laxar som redan varit en sväng in i fällan i Forshaga. Dessa släpptes ca 2 km nedströms kraftverket för att se om de en gång till skulle gå in i fällan. Två dagar senare så pejlades det från mynningarna och upp till Forshaga. Vid isättningsplatsen nedströms kraftverket stod då fortfarande nr 1673 och funderingar kom på hur denna stackare mår.
Isättning av lax med radiosändare
Många av de andra märkta hade gått upp till kraftverket och ställt sig medans några stuckit ut till Vänern igen. Idag däremot, då vi än en gång hade märkning vid fällan så pejlades nr 1673 inne i fällan. Denna leksugna lax hade då ”vilat upp sig” och sedan resolut ångat på och gått in i fällan igen. Som pris för detta så fick denne plus en till radiomärkt kompanjon gratis taxiresa upp till lekområdena uppströms Ekshärad.
En till del av studien rör att streamermärka 60 laxar från fällan som sen sätts ut 2 km nedströms. Dessa skall man sen se hur stor procent som återvänder upp till fällan. Streamers är röda smala vinylband som träs genom fettfenan med hjälp av en nål. På dessa band finns ett id nummer som antecknas.
Planen var att märka 20 – 30 laxar idag och resten någon dag till veckan då vi inte trodde att det skulle vara så mycket lax i fällan.
Vår plan höll inte då det var långt över sextio stycken klarälvslax i fällan, så alla blev märkta idag. Nu ser vi fram emot att få pejla alla laxar och följa deras väg i älven. Vi väntar även spänt på att få rapporter från fällan när våra röda streamermärken anländer med laxen.
ingång till fällan forshaga

Ingången till fällan i Forshaga
Deniltrappa Forshaga
Laxtrappan som leder laxarna förbi fiskräknaren och vidare in i fällan

Fisktransport III och IV

Den 20 och 28 juni transporterades totalt 24 st vilda och 158 st odlade K-öringar samt 54 st vilda K-laxar upp från Forshaga till utsättningsplatsen norr om Edsforsen. Ytterligare 20 vilda K-laxar har fångats och har inom ramen för ”Vänerlaxens fria gång” försetts med radiosändare och återutsatts nedströms Forshaga för att studera beteende framför kraftverket och inte minst effektiviteten hos fällan, förhoppningsvis återfångas de flesta och kan köras upp senare.

Totalt har Fortum hittills i år transporterat 625 st lekfiskar jämfört med 457 st efter 4 transporter i fjol – en rejäl ökning alltså. Vad gäller vild K-lax är det en procentuellt sett ännu större ökning jämfört med i fjol efter fyra transporter, 2012: 10 st och i år hela 88 st – mkt bra och kul! Även den odlade K- och G-laxen har startat något bättre jämfört med 2012. Visserligen öppnade fällan ca 1 vecka tidigare i år men det är nog inte hela förklaringen, sannolikt beror ökningen även på de förbättringar som gjorts i fiskväg och fälla i kombination med relativt gynnsamma flöden. Fortum meddelar att fiskräknaren åter fungerar efter att scannerplattorna bytts ut.

Re-lax!

/Pär

Fångst Forshaga tom 28 juni

 

 

 

 

 

 

Antal fångade per datum

Fiskpassagelösningar i nordvästra USA – rapport från studieresa i september 2012

Under september månad 2012 genomförde en grupp bestående av både svenska och norska myndigheter, forskare och kraftbolag en studieresa till nordvästra USA med huvudsyftet att lära mer om vilka typer av åtgärder som kan och genomföras för att underlätta framförallt laxfiskars vandring såväl upp- som nedströms vid olika typer av kraftverk. 

Dessutom studerades olika system för hantering och transport och utsättning av fisk vid olika uppsamlingsanläggningar. Framförallt besöktes kraftverk och anläggningar inom Columbiaflodens avrinningsområde. Resans främsta syfte var inte att reda ut hur passagefrågorna regleras juridiskt och vilka verktyg myndigheterna har för att säkerställa att målen för biologisk mångfald och levande sjöar och vattendrag (motsvarande våra miljömål) uppfylls. Vi kunde dock identifiera ett antal områden där våra system skiljer sig åt. I förekommande fall lyfts detta fram i rapporten men för vidare diskussion i andra forum.

Rapporten är sammanställd av Grete Algesten och Pär Gustafsson, Länsstyrelsen Värmland samt Håkon Berg Sundet, Fylkesmannen i Hedmark. Finansiering via InterReg Sverige-Norge, projekt Vänerlaxens fria gång.
Löpnummer: 2013:13
ISBN/ISSN-nr: 0284-6845
Publiceringsår: 2013
Sidantal: 20
 

Smoltryssjan

Smoltfisket tuffar på som vanligt med varierande fångststorlekar. En bra dag kan vi få upptill 25 st smolt och en sämre dag 5st, men vanligtvis ligger den dagliga fångsten på ungefär 15-20st smolt. Smolten visar högre smoltifieringsgrad och kan helt sakna parrmärken längre ned i Klarälven.

Vattnet har stigit cirka en decimeter under helgen och därmed ökar skräpet i näten. Vi jobbar varje dag med att arbeta på ryssjan och dess fångstarmar för att förebygga eventuella överraskningar.

Vi är nu snart uppe i 200st märkta laxsmolt och effektiviteten ligger stadigt runt 14%.

Nu hoppas vi att vattnet sjunker ned så att vi kan fiska utan att känna oro.

Mvh Oscar Askling
Smoltryssjan vid Edsforsen