Kategori: På fältet

Studieresa dag 5

Efter att lördagen ägnats åt att via tåg förflytta oss från Portland till Seattle mötte vi på söndagen upp med Peter Kiffney. Peter är en erkänd forskare inom fiskbiologi som arbetat mycket med habitatrestaurering och kantzoner längs vattendrag i nordvästra USA. Han tog oss till Skagit River, en av de fiskrikaste älvarna längs hela västkusten…

Studieresa dag 3

Idag var det dags att besöka den enorma Bonneville-dammen, det första vandringshindret fisken stöter på i den mäktiga Columbia River (medelvattenföring 34 ggr Klarälven!). Columbia hyser ett stort antal fiskarter som chinook-, sockeye-, coho- och pink salmon samt den storvuxna och fascinerande stören. Totalt i systemet finns 30 dammar och kraftverk men där lösningar för…

Studieresa dag 2

Dag 2 började tidigt på morgonen med en lång biltur sydost för att titta på passagelösningar i River Deschutes. Färden gick genom staten Oregons vackra landskap, från enorma och högväxta barrskogar, via höga fjäll, till öppna prärielandskap, för övrigt hemvist för Paiute-indianerna. Målet för dagen var den över 100 meter höga “Round Butte dam” där…

Studieresa dag 1 (5/9)

Efter att ha lämnat Karlstad kl 10 landade jag tillslut i Portland USA ca 20h senare. Efter några få timmars sömn och efter att ha mött upp med resterande 13 personer var det så äntligen dags att starta resans eg. syfte. Dagen inleddes med ett besök på Smith&Roots kontor i Vancouver (US). S&R är ett…