På fältet

Kräftprovfiske 2014

Under hösten har Länsstyrelsen utfört fem nätters kräftprovfiske. Totalt fiskades två sjöar och tre vattendrag.

Första natten fiskades en sjö där flodkräftor satts ut för ett antal år sedan. Fångsten blev ett trettiotal flodkräftor, en gädda och en abborre.

båt

För att minska risken att sprida eventuella smittor mellan sjöar brukar  båtar som redan finns i sjöarna lånas.

 

bur med mört

Agnad kräftbur.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dags att ta upp kräftburarna.

flodkräfta

Flodkräfta som ska könsbestämmas och mätas innan den sätts tillbaka i sjön.

gädda

Gädda som hittat in i kräftburen under natten.

 

Andra natten fiskades ett mindre vattendrag. Tyvärr blev det inga flodkräftor i burarna, men en gers, två öringar och två abborrar hade letat sig in i burarna.

agn

Betet som används i kräftburarna är fryst fisk från Vänern.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Iläggning av burar på kvällen.

liten_öring

Öring som letat sig in i en kräftbur under natten.

 

Tredje natten fiskades ytterligare ett vattendrag. I det här vattendraget visste vi att det tidigare funnits relativt mycket flodkräftor. Tyvärr blev det inga flodkräftor den här natten heller men en lake och en liten sutare fanns i burarna.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Iläggning av kräftburar.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sutare som tillbringat natten i en kräftbur.

 

Fjärde natten var det dags för fiske i två vattendrag som rinner prallellt med varandra. Ena vattendraget fiskades med 20 burar det andra med 40 burar. Här var kräftorna på hugget och totalt fångades närmare 200 flodkräftor.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Iläggning av kräftburar.

kräftor_bur

Totalt fångades närmare 200 flodkräftor.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Flodkräftor som väntar på att bli mätta och återutsatta i vattendraget.

 

Årets kräftprovfiske avslutades i en sjö där vi under ett antal års tid hört rykten om att det ska finnas signalkräftor. Dessvärre visade sig ryktena stämma och två signalkräftor fångades.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Iläggning av burar.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Signalkräfta.

 

Nationell screening

Under augusti månad togs prover i sjöarna Mången och Långsjön, plus att abborre samlades in i Mången. Syftet var att se om påverkan från UV-skydd som finns i solskyddskrämer kunde påvisas. Under samma period togs även sedimentprover i samma sjöar. Den här provtagningen ingår i programmet för nationell screening.

screeningabborrar

Kräftprovfiske i Värmland

Under första veckan i september har Länsstyrelsen varit på provfiske av kräftor. Vi har följt upp två tidigare utplanteringar av flodkräfta. Det verkar i båda fallen som att flodkräftan har börjat etablera sig. Vi provfiskade även en mindre sjö för första gången och den visade sig hysa mycket goda bestånd av flodkräfta. Sedan gjordes två provfisken för eventuell förekomst av signalkräfta. I det ena fallet, en större sjö fann vi lyckligtvis inget då det finns bestånd av flodkräfta nedströms. I det andra fallet fann vi signalkräftor i ett vattendrag. Förekomsten var tidigare känd, men nu vet vi att signalkräftan förmodligen förökar sig där.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Fällöppning med leksugna laxar

På grund av den höga vatten tempen som smög sig på i juli så stängdes fällan den 20 juli. Detta av säkerhetsskäl för laxarna. Detta resulterade i ca 3 veckors pejlande på fiskar som stod och stångades vid kraftverket. Under denna tiden så var det också något krångel med turbinerna så spillvatten släpptes i dammluckorna. Alla laxar som vi hade sändare på förflyttade sig då från turbinerna och upp till dammluckorna. Här kunde man nu se lax överallt som hoppade eller som stod i kö för att få göra sitt ärehopp.

Hoppande och väntande laxar

Runt den 10 augusti igen så vågade man öppna fällan igen efter fallande vattentemperaturer. Nu skulle de bli intressant att se vad som skulle ske. Skulle vi få en massanstormning av laxar in i fällan? Eller skulle det fortsätta som förut med någon då och då.
Första dagarna så skedde inte mycket, men som på en given signal så pejlades laxarna mot lockvattnet till fällan.
Vid den första fisksorteringen efter fällöppningen så hade fyra stycken radiomärkta laxar simmat in. Dessa blir då med en gång belönade med taxi upp till lekområdena.I sorteringen veckan efter så hade ytterligare tre hittat vägen in, så nog tycktes det som att det blev en liten anstormning ändå.
De två sista veckorna har resulterat i tre fiskar till, där en av de var en eftersläntare i vandringen från Vänern.
Det visar sig också så här långt att de fiskarna vi märkte på Vänern har varit bättre på att hitta in i fällan än de som vi gav en andra chans. Dock så är inte säsongen slut än så det är tidigt att spekulera i om detta är ett riktigt resultat.

Att åka runt och bilpejla kan vara tröttsamt för öronen då det låter en del om utrustningen.
Bilpejl
Men detta vägs upp av den vackra omgivningen jag får se. Karlstad och Värmland är fantastiskt
vänern örsholmen

Vidöåsen,Hammaröleden