Övrigt

Fiskmarknad 2013

Länsstyrelsen i Värmland tillsammans med Karlstads Universitet, Naturskyddsföreningen och Sporfiskarna arrangerar Fiskmarknad 2013. 

Anmälan till Fiskmarknad 2013 görs på http://fiskmarknad.nu med start den 25 februari.

Fiskmarknad 2013 hålls i Karlstad 7-9 maj och är till för alla som är intresserade av vandrande fisk och åtgärder som syftar på dessa bestånd. Arrangörerna välkomnar Vattenförvaltare, fiskevårdsområdesföreningar, kraftbolag, konsulter, myndigheter, universitet, icke statliga intressegrupper och organisationer, återförsäljare samt intresserad allmänhet.

Syftet med Fiskmarknad 2013 är att sammanföra alla som är engagerade i arbetet med fiskvandring och fiskpassager. Att skapa en mötesplats för genomförare, tänkbara uppdragsgivare samt kunder och därmed skapa professionella nätverk. Arrangörerna vill även skapa en helhetssyn över rådande kunskapsläge för fiskpassager och fiskvandring och på det sättet identifiera kunskapsluckor och behov av ny kunskap.

 

             Fiskmarknad 2013 pågår under tre dagar:

  • 7-8 maj – Föredrag, mässa och workshops på Stadshotellet (vardagar).
  • 9 maj – Familjevänliga aktiviteter dagtid och föredrag under eftermiddagen, på och omkring Värmlands museum (röd dag).

På följande länk finns mer information och detaljerat program http://fiskmarknad.nu

 

Vänerdagen 6/11

Vänerdagen 2012 som i vanlig ordning arrangerades av Vänerns Vattenvårdsförbund och Laxfond Vänern gick i år av stapeln i Grästorp (mellan Trollhättan och Lidköping). Evenemanget var tämligen välbesökt med runt 60 åhörare vilka bjöds på en rad intressanta föredrag innehållande alltifrån geologiska undersökningar av Vänerns botten via lax och öringfrågor till restaurering av strandängar och fågelskär i Vänern. Årets Vänerdag förärades även med ett besök och föredrag av Björn Risinger, GD för Havs- och Vattenmyndigheten. Björn informerade framförallt om HaV som organisation samt den medelstilldelning för vatten och fiskevård som kommer gälla för 2013. Som tidigare aviserat blir det kraftiga neddragningar (ca 30 % ) av anslagen  inför 2013  med den konsekvensen att Länstyrelserna naturligtvis får mindre medel att fördela till olika projekt. Sannolikt kommer varje länsstyrelse att få en pott att fördela efter egna behov och prioriteringar men där HaV rekommenderar eller villkorar om att prioritera kalkning och vattenförvaltning. Det som eventuellt blir över kan sedan fördelas till regionala fiskevårdsprojekt, Lova, fisketillsyn etc. HaV  aviserar en viss ökning av tilldelningen inför 2014 men den kommer vara långt ifrån den nivå som gällde 2012.

Från Länsstyrelsen Värmland deltog Grete Algesten, Henrik Lindholm, Sven-Erik Sköld, Oscar Sävström och Pär Gustafsson där de tre senare även höll föredrag om i tur och ordning Smoltutsättningar 2012, Röjning av fågelskär och Interregprojektet ”Vänerlaxens fria gång”.

 

 

 

 

 

 

Björn Risinger informerar om HaV på Vänerdagen

 

/Pär

Beslut om projekt bäckkalkning Örebäcken

Länsstyrelsen i Värmland( Kalkningsfunktionen) har  beslutatat om genomförande av bäckkalkning i Örebäcken som ligger i Eda kommun, bäckkalkning är planerad att starta 2012

Projektet har till avsikt att anlägga lekbottnar för öring (Salmo trutta L.) med inblandning av kalkgrus. Försöken är att kunna visa om bäckkalkning är en bra metodik för de vattendrag (objekt) som inte kan kalkas på traditionellt vis(båt helikopter, doserare) och där målsättningen med kalkningen endast är öring.

 

Ryckfiske vid Forshaga avelsfiske

Under söndagskvällen, natt till måndag har någon eller några bedrivit ryckfiske inne på avelfisket i Forshaga, enligt Fortums personal. Ryckfiske är att sätta kroken i fiskarnas kropp, vilket får som följd att många fiskar skadas, ryckfiske är dessutom en förbjuden metod.  Det är mycket tragiskt att något sådant här händer. Händelsen är polisanmäld.