Kategori: Övrigt

Fiskmarknad 2013

Länsstyrelsen i Värmland tillsammans med Karlstads Universitet, Naturskyddsföreningen och Sporfiskarna arrangerar Fiskmarknad 2013.  Anmälan till Fiskmarknad 2013 görs på http://fiskmarknad.nu med start den 25 februari. Fiskmarknad 2013 hålls i Karlstad 7-9 maj och är till för alla som är intresserade av vandrande fisk och åtgärder som syftar på dessa bestånd. Arrangörerna välkomnar Vattenförvaltare, fiskevårdsområdesföreningar, kraftbolag, konsulter,…

Vänerdagen 6/11

Vänerdagen 2012 som i vanlig ordning arrangerades av Vänerns Vattenvårdsförbund och Laxfond Vänern gick i år av stapeln i Grästorp (mellan Trollhättan och Lidköping). Evenemanget var tämligen välbesökt med runt 60 åhörare vilka bjöds på en rad intressanta föredrag innehållande alltifrån geologiska undersökningar av Vänerns botten via lax och öringfrågor till restaurering av strandängar och…

Beslut om projekt bäckkalkning Örebäcken

Länsstyrelsen i Värmland( Kalkningsfunktionen) har  beslutatat om genomförande av bäckkalkning i Örebäcken som ligger i Eda kommun, bäckkalkning är planerad att starta 2012 Projektet har till avsikt att anlägga lekbottnar för öring (Salmo trutta L.) med inblandning av kalkgrus. Försöken är att kunna visa om bäckkalkning är en bra metodik för de vattendrag (objekt) som inte kan kalkas…

Ryckfiske vid Forshaga avelsfiske

Under söndagskvällen, natt till måndag har någon eller några bedrivit ryckfiske inne på avelfisket i Forshaga, enligt Fortums personal. Ryckfiske är att sätta kroken i fiskarnas kropp, vilket får som följd att många fiskar skadas, ryckfiske är dessutom en förbjuden metod.  Det är mycket tragiskt att något sådant här händer. Händelsen är polisanmäld.