Övrigt

Föredrag NVE

NVE 160524Igår den 24 maj besökte en delegation från Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Karlstads universitet för en dag i fiskvandringens och fiskpassagernas tecken. Undertecknad fick då äran (tack Olle) att hålla ett föredrag om laxen och öringen i Vänern och Klarälven samt resultat och åtgärdsförslag från det svensk/norska Interreg-projektet ”Vänerlaxens Fria Gång”. Ett intresserat gäng med bra och många frågor!

En grön näring på blå åkrar

Under våren 2012 genomförde Jordbruksverket ett antal möten där bransch, forskare,
intresseorganisationer och myndigheter tillsammans diskuterade hur utvecklingen av vattenbruket i Sverige skulle ske. Utifrån dessa diskussioner arbetade Jordbruksverket 2012 fram en strategi ”Svenskt vattenbruk – en grön näring på blå åkrar, Strategi 2012-2020”.

2015-03-18 kom så ”Handlingsplan för utveckling av svenskt vattenbruk Konkretisering av Strategi 2012-2020”. I handlingsplanen presenteras åtgärder som bidrar till att nå målen och visionen i den nationella vattenbruksstrategin Svenskt vattenbruk – en grön näring på blå åkrar, strategi 2012–2020. Både handlingsplanen och strategin har tagits fram genom ett brett samarbete mellan myndigheter, näring, forskning och intresseorganisationer under ledning av Jordbruksverket. Länsstyrelsen Värmland bidrog med att sitta med i referensgruppen.

För att åtgärderna ska bli genomförda behövs fortsatt samarbete och dialog. Handlingsplanen utgår från aktuell lagstiftning och tekniska förutsättningar för vattenbruket hösten 2014. Handlingsplanen ska främja en långsiktigt hållbar, växande näring där både öppna och slutna odlingssystem utvecklas och fler arter odlas. Vilka vattenbruksarter och tekniker som är mest lämpliga kan skilja mellan olika delar av landet, vilket ger olika lokala och regionala förutsättningar för vattenbruk. Handlingsplanen är ett verktyg som bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling av vattenbruksnäringen runt om i Sverige.

 

Svenskt vattenbruk – en grön näring på blå åkrar, Strategi 2012-2020

Handlingsplan för utveckling av svenskt vattenbruk Konkretisering av Strategi 2012-2020

 

Sportlovsfiske i Sandbäckstjärn 2015

Sportfiskarna region Värmland erbjuder gratis fiske för barn och ungdomar i Sandbäckstjärn den 24 februari!
Dagen genomförs i samverkan med Skoghalls SFK och Studiefrämjandet.

Tid: 24 februari 10-14

Plats: Samling vid den stora grusparkeringen framför Sandbäckstjärn från 9:30

  • Korvgrillning – Vi bjuder på korv med bröd till alla barn
  • Pimpelfiske – De 50 första barnen får ett eget pimpelspö!
  • Isdubbar är obligatoriskt!

För mer information eller vid osäkert isläge, ring
Sportfiskarna region Värmland: 070-6894820 eller 
076-8937570

Varmt Välkomna

Sportfiskarna lanserar en app för napp

Nu ska det bli lättare att kontrollera fiskebeståndet i Vänern. Sporfiskarna lanserar en app för napp.

”Det handlar om var fiskarna finns och hur många de är. Först ut i projektet är Vänern. Den nya appen ska göra det lättare för sportfiskare att rapportera in sina fångster.

– För att vi behöver få in statiskt för forskning och förvaltning för framtiden, för att utveckla bättre fiskevård och bättre sportfiske, säger Peter Beling på Sportfiskarna i Forshaga.”

Så skriver Värmlandsnytt där man även visar en film hur appen fungerar.

Med appen kommer det bli enklare att rapportera in de fångster man gjort på fisketuren. Något som Länsstyrelsen positivt på.