Fiske och fiskevård

Sjöarna och vattendragen i Värmland har under lång tid påverkats av yttre faktorer. En stor del av Länsstyrelsens fisk- och fiskevårdsarbete syftar till att mildra effekterna av både tidigare och pågående påverkan. I arbetet ingår bland annat att främja olika projekt, sköta kalkningen i länet för att motverka försurningens effekter i länet och ge tillstånd för fiskutplanteringar.

Fisketillsyn i Vänern 

Länsstyrelsen bedriver fisketillsyn på allmänt vatten i Vänern och idag var fisketillsynen ute och kontrollerade  yrkesfiskets  fasta redskap samt att inga rörliga redskap fanns inom fredningsområdena för gös. Alla skötte sig bra och idag blev det noll anmälningar. Vilket är mycket positivt. 

Fiskkontroll 15/5

Igår gjorde länsstyrelsen Värmland likaså länsstyrelsen i Västra Götaland kontroll på Smolten vid gammelkroppa laxodling. Fisken kommer att sättas ut i Klarälven vid Forshaga kvälltid för att ge smolten ett extra skydd. Med på kontrollen var även Sportfiskarna region Värmland för att se hur kontrollen gick till.