Kategori: Kalkning

Flytt av flodpärlmusslor i Gullsjöälven

Länsstyrelsen har bedrivit miljöövervakning av flodpärlmussla i Gullsjöälven, Säffle kommun sedan 1997. Det har alltid funnits gott om musslor i Gullsjöälvens nedre del men det har inte funnits något tecken på föryngring. Musslorna som befinner sig där har förmodligen driftat nedströms. Det är ganska stora fluktuationer i antalet musslor i övervakningslokalerna vid varje övervakningstillfälle vilket…

Försvunna flodpärlmusslor i Värån, Torsby kommun

Under hösten 2013 har Länsstyrelsen noterat en kraftig minskning av musselbeståndet i Värån i Torsby kommun. Vid en grundlig inventering som genomfördes av Skogsstyrelsen 2007 i samband med att en omlastningscentral byggdes beräknades beståndet till ca 10 000 individer, däribland en stor andel småmusslor. I år uppskattades antalet till ca 2 000 och musslor i de mindre…

Stora skillnader i hur väl kalkningen fungerar i länen

Kalkningen av svenska sjöar och vattendrag fungerar generellt bra i Sverige konstaterar Havs- och vattenmydigheten. En granskning som Havs- och vattenmyndigheten, Hav, har gjort visar dock att det finns stora skillnader i hur länsstyrelserna genomför och följer upp kalkningar.  I samband med Havs- och vattenmyndighetens granskning av kalkningsverksamheten i Värmland hölls ett möte mellan LST…