Kategori: Kalkning

Försvunna flodpärlmusslor i Värån, Torsby kommun

Under hösten 2013 har Länsstyrelsen noterat en kraftig minskning av musselbeståndet i Värån i Torsby kommun. Vid en grundlig inventering som genomfördes av Skogsstyrelsen 2007 i samband med att en omlastningscentral byggdes beräknades beståndet till ca 10 000 individer, däribland en stor andel småmusslor. I år uppskattades antalet till ca 2 000 och musslor i de mindre…

Stora skillnader i hur väl kalkningen fungerar i länen

Kalkningen av svenska sjöar och vattendrag fungerar generellt bra i Sverige konstaterar Havs- och vattenmydigheten. En granskning som Havs- och vattenmyndigheten, Hav, har gjort visar dock att det finns stora skillnader i hur länsstyrelserna genomför och följer upp kalkningar.  I samband med Havs- och vattenmyndighetens granskning av kalkningsverksamheten i Värmland hölls ett möte mellan LST…

Försurning fortfarande stort problem i Sverige

Trots att luftföroreningar från Europa har minskat kraftigt är mark och vatten fortfarande försurade i stora delar av Sverige, visar en ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet. Orsakerna är bland annat ett fortsatt högt kvävenedfall och intensivare skogsbruk. Så skriver IVL Svenska miljöinstitutet vid ett pressmeddelande 2013-09-02 här hela pressmeddelandet finns på följande länk. IVL…