Smoltutsättning

Laxutsättning i Vänern

Mellan den 10 och 12/10 kompensationsutsatte Fortum ut ca 27 000 tvåsomriga laxar (10 000 KL och 17000 GL)  i Vänern vid Gaperhult. Länsstyrelsen Värmland var närvarande vid två av de tre utsättningarna och den okulära besiktningen rapporterar att fisken såg ut att vara vid god vigör. Inga laxar kunde heller observeras på utsättningsplatsen efter utsättning. Anledningen till att Länsstyrelsen ansåg att laxen inte skulle sättas i Klarälven vid Forshaga är dels att hösten helt enkelt inte är en naturlig smoltutvandringsperiod (vår-försommar), och dels för att sjunkande temperaturer och flöden inte är bästa triggers för nedströmsmigration. Det hade därför funnits en risk att fisken stannat i älven under vintern med ökad risk för både predation och svält.

/Pär

Smoltredovisning 2012

En kort redogörelse av den smolt som Fortum kompensationutsatt under våren 2012:
• Åligganden enligt vattendomar: 175 000 smolt/år
 
• Utsättningsbalans 2011: + 43 283 smolt
 
 
Utsättningar 2012

• Totalt 159 015 st fenklippt 2-årig smolt utsatta (mellan 26/3 och 18/5): 63 325 st K-lax (90-120 gr), 46 263 G-lax (130-150 gr), 44 603 G-öring (250-280 gr) samt 4 824 K-öring (250 gr)

• Utsatt för Vattenfalls räkning: 9 800 st 2-årig G-lax i Vänern (Gaperhult)

• Totalt: 168 815 2-årig smolt med vattendomsursprung

• Älvutsatt: Avelsbassängen: ca 15 000 (K-lax),  Nya uts. platsen Forshaga : återstoden– samtliga kvälls- eller nattutsatta (mellan kl .17.00-03.00) (dock ej carlinomgången kl. 10.00 den 25/4)

• Sjöutsatt: Vänern (Gaperhult): ca 12 000 st G-öring samt 9 800 st G-lax (dvs Vattenfalls fiskar)
 
• Märkning: 4000 K-lax carlinmärkta 25/4; 2 000 kl. 10.00 och 2 000 kl. 22.00 (nya uts.platsen strax nedströms Forshaga krv).
 
• Kommande utsättning av ettårig smolt (lax): prel. ca 40 000 st
 
• Uppskattad utsättningsbalans vid säsongen slut: + 67 298 smolt
 
• Fortum räknar således med att i år sätta ut ca. 200 000 smolt, dvs 25 000 över domarna.

Alla smolt är nu utsatta

I fredags 18/5 gjordes den sista smoltutsättningen. Nu är alla smolt utsatta som skulle sättas ut under våren. Vi håller för närvarande på med en sammanställning över smoltutsättningen och när sammanställningen är klar kommer en mer detaljerad information läggas ut här på värmlandsfiske.

Nedan är ett urval av de foton som togs i samband med utsättningarna av smolt.

Bild 1-3. Länsstyrelsens djurskyddsinspektörer är på plats för att se att allt går rätt till, där även en kontroll av transportbilen gjordes

 
Bild4-6 Kväll och nattutsättningar vid utsättningsplatsen i Forshaga.

  
Bild 7-9 Sjöutsättningar i Vänern, där färja användes för att få ut smolten på djupare och säkrare vatten.

   

 

 

 

 

Smoltutsättning i Forshaga

Med start sista veckan i april och under några veckor framåt sätter Fortum ut de flesta av de 175 000 kompensationsodlade lax- och öringsmolten.  Länsstyrelsen Värmland är med vid utsättningarna och här kommer några bilder från den första kvällsutsättningen vid den nya utsättningsplatsen i Forshaga som ägde rum den 25/4.

Bild 1-4. Lastbilen med 8000 omärkta och 2000 märkta smolt i tanken, slangen kopplas på bilen och läggs ut i älven och smolten via slangen åker ut i älven

För att om något år kunna utvärdera övergången mellan dag- till kvällsutsättning i Klarälven har 4000 smolt märkts med Carlinmärke (Bild5). Den 25/4 sattes 2000 av dessa ut dagtid tillsammans med 8000 omärkta smolt, under samma dygn sattes resterande 2000 märkta smolt ut i mörker tillsammans med 8000 omärkta. Genom återfångst och god rapportering av dessa märkta fiskar kan vi om något år börja utvärdera resultaten av den nya utsättningsstrategin.


Bild 5. Carlinmärkt öring Foto: Tomas Loreth