Fisketillsyn

Reglerna för de flesta värmländska sjöar och vattendrag bestäms av markägaren själv eller via samförvaltning i en fiskevårdsområdesförening (FVOF). Syftet är att skydda och säkerställa de fiskbestånd som finns i Värmlands sjöar och vattendrag. Att reglerna efterlevs övervakas av lokala fisketillsyningsmän och i vissa fall, av Länsstyrelsen Värmland.

Smoltutsättningar i Klarälven

Smoltutsättningarna i Klarälven har tagit fart och de första har under veckan som gått satts ut i bassängen i Forshaga. Smolten sätts ut i bassängen ett dygn före innan luckan öppnas så att smolten kan simma ut i Klarälven frivillig.  Genom att sätta ut smolten ett dygn innan minskas stressen för smolten och den hinner bli lugn, innan den börjar resan mot Vänern. Luckan som öppnas vid 21-tiden på kvällen möjliggör att de flesta av smolten simmar ut på natten, då med skydd av mörkret och i skydd av varandra.

Arbetsgruppsmöte angående smolt och avel/lekfisk 2012-2013

I måndags samlades Länsstyrelsen Värmland, Länsstyrelsen Västra Götaland, Fortum, Fiskhälsan AB, Vattenregleringsföretagen samt Havs- och Vattenmyndigheten för ett heldagsmöte i Karlstad angående fiskvillkoren i Klarälvens och Gullspångsälvens vattendomar. Det var det första formella så kallade arbetsgruppsmötet som hållits kring dessa frågor, ett möte som som alla parter var glada och nöjda över att ha fått till stånd.

Bland annat gick vi igenom föregående års verksamhet med fiskhälsoläge, avelsfisket i Forshaga (se utlagda rapporter från Fortum), smoltutsättningar och genomförda förbättringar (tex fisktrappan i Forshaga) mm. Även nästkommande års verksamhet diskuterades och planerades, t.ex. smoltutsättningsstrategier, eventuellt ytterligare en utsättningsplats uppströms Edsforsen för vild K-lax och K-öring, märkningsprojekt med akustiska sändare på odlad smolt, smoltbesiktningar 2013 m.m.

Avsikten är att det som avhandlas på dessa möten ska utgöra grunden för och under våren mynna i ett dokument (anvisningar) som beskriver hur Länsstyrelserna och verksamhetsutövaren (Fortum) ska bedriva verksamheten under det kommande året. Vi hoppas och tror att detta blir ett bra och uppföljningsbart styrdokument som hjälper alla oss som ingår i gruppen att utveckla och förbättra verksamheten.

Re- lax :)

/Pär

 

Laxutsättning i Vänern

Mellan den 10 och 12/10 kompensationsutsatte Fortum ut ca 27 000 tvåsomriga laxar (10 000 KL och 17000 GL)  i Vänern vid Gaperhult. Länsstyrelsen Värmland var närvarande vid två av de tre utsättningarna och den okulära besiktningen rapporterar att fisken såg ut att vara vid god vigör. Inga laxar kunde heller observeras på utsättningsplatsen efter utsättning. Anledningen till att Länsstyrelsen ansåg att laxen inte skulle sättas i Klarälven vid Forshaga är dels att hösten helt enkelt inte är en naturlig smoltutvandringsperiod (vår-försommar), och dels för att sjunkande temperaturer och flöden inte är bästa triggers för nedströmsmigration. Det hade därför funnits en risk att fisken stannat i älven under vintern med ökad risk för både predation och svält.

/Pär