Fiskförvaltningen har infört telefontider

Fiskförvaltningen vid Länsstyrelsen Värmland, har från och med tisdag den 20 oktober infört telefontider. om du behöver kontakta fiskförvaltningen är telefontiderna 

Telefontider

Tisdag kl. 08:00 – 10:00
Torsdag kl. 08:00 – 10:00
Telefon: 010-224 74 96