Största naturvårdsprojektet inom vattenmiljöer i Värmland

Timmerflottningen som upphörde först på 1990-talet har fortfarande stor påverkan på fisk och bottenfauna i Klarälven. Länsstyrelsen Värmland planerar nu att genomföra en restaurering av cirka 25 km av norra Klarälven, mellan Sysslebäck och Höljes, under sommaren 2020. Syftet med restaureringen är att genomföra en stor återställning av Klarälven till ett mer naturligt tillstånd, för att på så sätt bidra till att långsiktigt förbättra förutsättningarna för såväl lax, öring och harr samt övrig vattenknuten biologisk mångfald. Rent konkret handlar det om att om grus, sten och block som ska återställa denna del av älven. På grund av älvens storlek och volymen av material som behöver återföras kommer arbetet att behöva ske maskinellt. 

Hör Pär Gustafsson, fiskbiolog på Länsstyrelsen Värmland och projektledare för Två länder – én elv-projektet via inslag från P4 Värmland:

 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=7359255