Kalkningsverksamheten vid Länsstyrelsen testar pH-sond

Mycket händer ute i naturen nu! De senaste veckornas regnande har bidragit till höga flöden runtom i länet. Vid stigande och höga flöden ökar risken för låga pH-värden vilket påverkar växter och djur i vattnet.

Inom kalkningsverksamheten pågår uppföljningen av vattenkemi året runt. Länsstyrelsen testar nu att utöka provtagningen genom att använda en s.k. pH-sond. Sonden, som är placerad i ett vattendrag i västra Värmland, kommer att mäta pH en gång i minuten, dygnet runt under hela vintern. Detta ger ett bra underlag för att kunna utvärdera kalkningens effekter och hur pH reagerar vid olika flöden. Resultaten kommer även användas för att utvärdera biologiska undersökningar av försurningskänsliga arter såsom t.ex. flodpärlmussla och flodkräfta.

Sandra Woronin

sandra.woronin@lansstyrelsen.se