Rapportera fynd av sjuka eller döda fiskar

 Rapportera fynd av sjuk/skadad/död fisk

För att samla in data har SVA skapat en mobilvänlig rapporteringsportal som du hittar på https://rapporterafisk.sva.se Arbetet med att följa hälsoläget för vild fisk genom kartläggning av sjuklighet och dödlighet fortsätter. Under våren 2017 utvidgades portalen för att underlätta rapportering av övriga fiskarter. 

I portalen kan du rapportera in när du hittar eller fångar död/sjuk/skadad fisk och det går att bifoga bilder på fynden. Om du tillåter det så loggas din position direkt i rapporten (det går också att fylla i platsen manuellt). Insamlingen av rapporter i portalen sker för både Finland och Sverige så har du finska inställt på sin webbläsare (oavsett mobil eller dator) så kommer du att länkas till en finskspråkig version.

I portalen du rapportera in när du hittar eller fångar död/sjuk/skadad fisk och det går att bifoga bilder på fynden. Om du tillåter det så loggas din position direkt i rapporten (det går också att fylla i platsen manuellt). Insamlingen av rapporter sker samtidigt i Finland och Sverige så har du finska inställt på sin webbläsare (oavsett mobil eller dator) så kommer du att länkas till en finskspråkig version.

Om du vet att du ska fiska i svenska eller finska vatten i kan det vara praktiskt att redan nu spara ned en genväg till https://rapporterafisk.sva.se på din telefons hemskärm. Då blir det enklare för dig att skicka in rapporter ifall du skulle hitta eller fånga en skadad/död fisk.

Om du har frågor om projektet kontakta Charlotte Axén eller fiskjour via SVA:s växel 018-67 40 00.