Smaka på Vänern och temadag inom samförvaltning fiske Vänern

Inom projektet Samförvaltning fiske Vänern, kommer det hållas temadag lördagen den 1 september i samband med Vänerveckan.

Tanken med temadagen är att det ska vara en dag med dubbelriktad utbildning, där yrkesfisket/trollingfisket träffas och visar upp sin utrustning för varandra.
samt att man berättar om hur fisket går till med de olika redskapen, med mera.

För att underlätta för er som vill få information om fisket och förvaltningen av fisken i Vänern kommer temadagen att vara på två platser samtidigt.

Mörudden, Hammarö kl 10-16 (Måns Bagge Yrkesfisket kommer att ha särskild visning för trollingfiskare kl 11 och 13) (Peter Wiklund Trollingfisket kommer att ha särskild visning för yrkesfisket kl 12 och 14)

Spiken, Lidköping kl 10-15 (Boris Åhslund Yrkesfisket kommer att ha särskild visning för trollingfiskare kl 11 och 13) (Trollingfisket kommer att ha särskild visning för yrkesfisket kl 12 och 14)

Förutom temadag för yrkesfisket och trollingfisket kommer det vara andra aktivitet på plats vilket presenteras nedan för respektive plats och alla är hjärtligt välkomna stor som liten

Mörudden/ Hammarö
– Hör Anna Hagelin föreläsa om de olika laxprojekten i Vänern, Klarälven och Gullspångsälven. Peter Belin Sportfiskarna om sina projekt i Vänern samt Jonas Andersson om projektet samförvaltningen fiske Vänern.

– Träffa sportfiskeakademin som visar modern full utrustad båt och berättar om olika fiskemetoder.

– Se vad Vänermuseet fångar med sin stora sänkhåv ( sänkhåven lyfts kl 11, 12, 14, och 15).

– Smaka på Vänerns skafferi, Bola Sjögren Bjuder på munsbitar som tillreds på plats.

– Sportfiskarna bjuder barn och vuxna på Prova på fiske , Spön och flytvästar finns redo.

– Träffa Länsstyrelsen Värmland som ställer ut och berättar om sitt arbete i Vänern.
– Hushållningssällskapet och berättar om projektet smaka på Vänern.

Spiken / Lidköping
– Hör Sara Peilot föreläsa om samförvaltning fiske Vänern och arbetet inom Vänern Vattenvårdsförbund.

– Träffa Sportfiskarna som berättar om sin verksamhet.

– Vänermuseet kommer vara på plats och ställa ut.

Temadagen och smaka på Vänern arrangeras av Samförvaltning fiske Vänern, Hushållningssällskapet och Sportfiskarna.

Samförvaltning fiske Vänern

Vänerveckan /Hammrö