Landningskontroller fisketillsyn i Vänern

Idag lördag 21/4 har landningskontroller utförts vid Baggerud och Lillängshamnen. Samtliga kontrollerade trollingfiskare hade skött sig bra. Flera av de som kontrolllerades vid baggerud var från vårt grannland Finland.