Viktigt att tänka på under kräftfisket!

För att förhindra spridning av viruset IPN i är det förbjudet att agna med fisk från annat vatten än det man fiskar i. Viruset orsakar mycket hög yngeldödlighet hos framförallt laxfiskar (såsom lax, öring, röding, sik, siklöja mfl) men icke laxfiskar som ål och gädda kan också infekteras. Viruset är mycket motståndskraftigt, överlever i både söt- och saltvatten, tål frysning i månader och intorkning i veckor. Mer information om IPN hittar du här: (http://www.lansstyrelsen.se/Varmland/Sv/nyheter/2017/Sidor/virussjukdom-fisk-vanern.aspx)