Fisketillsyn i Vänern 

Länsstyrelsen bedriver fisketillsyn på allmänt vatten i Vänern och idag var fisketillsynen ute och kontrollerade  yrkesfiskets  fasta redskap samt att inga rörliga redskap fanns inom fredningsområdena för gös. Alla skötte sig bra och idag blev det noll anmälningar. Vilket är mycket positivt.