Två länder- én elv

Idag har vi första projektdag för projektet Två länder – én elv. Ett projekt som ska skapa förutsättningar för en hållbar förvaltning av laxbeståndet och den biologiska mångfalden i Klarälven-Trysilelva-Femundselva. På sikt är målet att det ska bli ett av Skandinaviens mest laxrika och hållbara älvsystem. Två länder – én elv är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Värmland och Fylkesmannen i Hedmark . 

 https://tvalanderenelv.eu/2017/03/15/nu-ar-projektet-antligen-igang