Fylkesmannen och elfiske i Billälven

Idag har länsstyrelsen träffat Fylkesmannen och forskningsinstitutet NINA från Norge. Under dagen har vi besökt Vrångsälven och Billälven samt diskuterat hur vi gemensamt ska kunna lokalisera kräftpesten och förvalta  återstoden av flodkräftorna. Det hela avslutades med att elfiska i billälven efter misstänkta signalkräftor. Inga signalkräftor hittades däremot flodkräftor som vi bestämde att skicka på analys.