Miljöövervakning av flodpärlmusslor 

Sen två veckor tillbaka pågår den årliga miljööverkningen av flodpärlmusslor inom länet. Nedan är bilder från ett vattendrag där det glädjande nog finns föryngring av flodpärlmusslor.