Fångststatistik lax och öring Forshaga centralfiske (2013) 2014 och 2015

Fiskvägen med sin fälla vid kraftverket i Forshaga öppnade i slutet av maj och stängde i början av oktober både 2014 och 2015. På grund av hög vattentemperatur i älven (> 19 C) stängdes fiskvägen under ca 4 veckor i juli/aug 2014. Under 2015 var vattentemperaturen konsekvent under 19 grader och fällan stängdes då endast under några få sporadiska dagar pga. underhåll. Detta är helt i linje med de årliga anvisningar som Länsstyrelsen ger till Fortum angående hur fiskevillkoren i vattendomarna för Klarälven/Gullspångsälven bör efterlevas.

Enligt årsrapporterna från Fortum fångades under 2014 totalt ca 3000 och under 2015 ca 3100 laxar och öringar fördelade enligt figur 1 nedan. Betydligt färre än 2013 (4200 st) men ändå något över 5-årsmedelvärdet på 2900 st. Ett något oroande faktum är att fångsten av vildfödd K-lax var betydligt mindre under både 2014 och 2015 än 2013 och även jämfört med 5-årsmedelvärdet på ca 750 st. Om anledningen är naturliga fluktuationer i laxpopulationen och/eller yttre omständigheter är oklart men Länsstyrelsen fortsätter bevaka utvecklingen. Sett till en längre period är dock trenden för den vildfödda K-laxen fortsatt svagt positiv (figur 2). Fångsten av vildfödd Klarälvsöring, som ökade med 75 % mellan 2012-2013, planade ut under 2014 och 2015. Fångsten ligger relativt tidigare år kvar på en hög nivå, om än antalsmässigt på en mycket låg nivå.

Under 2014 och 2015 transporterades ca 400 respektive ca 450 K-öringar (odlad+vildfödd) samt ca 550 K-laxar (båda åren, enbart vildfödd) ovanför Edsforsens kraftverk för naturlig lek i övre Klarälven (sedan 2012 och tillsvidare transporteras inte odlad K-lax upp för lek) (figur 3).

För G-laxen var framförallt 2015 ett lyckat år med den högsta fångstsiffran på 10 år. Även G-öringen hade ett bra år både 2014 och 2015.

Den fisk som blir över efter avelstäkt (figur 4) och transport till lekområdena återutsätts uppströms Forshaga kraftverk för sportfiskeändamål, samt i slutet på säsongen även nedströms Forshaga kraftverk. Under både 2014 och 2015 lyftes drygt 1500 fiskar upp- eller nedströms dammen med fördelningen för 2014 ca 40 % odlad K-lax och ca 60% G-öring samt för 2015 ca 43% odlad K-lax, ca 55% G-öring och ca 3% G-lax (figur 5).

I och med att fällan öppnade den 21 maj har säsongen 2016 startat. Den första fångstrapporten väntas in om några dagar och vi ska försöka hålla bloggen uppdaterad kring utvecklingen.

/Pär

Figur 1

Figur 1

Figur 2

Figur 2

Figur 3

Figur 3

Figur 4

Figur 4

Figur 5

Figur 5