Asp inte bara ett träd

Aspen (Aspius aspius) tillhör familjen karpfiskar. De största exemplaren blir över en meter långa och kan väga över 12 kg.

De senaste 50 åren har antalet asp minskat i vårt land. Ett stort bekymmer är att det finns så få bra lekmiljöer. I Värmlands län finns ett fåtal bra lekplatser i de större Vänermynnande åarna samt ett par i Glafsfjordssystemet. Fiske på dessa platser stör leken. Detta har medfört att fiske efter asp är förbjudet under perioden 1 april till 31 maj i rinnande vattendrag som mynnar i Vänern. Aspens framtid i Sverige är osäker. Därför finns asp med på ArtDatabankens rödlista över hotade arter i hotklass missgynnad (NT).

Sedan 2012 har vi inventerat möjliga lekområden för asp för att se om asprom hittas. Hittas rom plockas ett antal romkorn som skickas på DNA-analys för att se om det är asp. Innan årets inventering har vi lyckats konstatera att aspen leker i 10 olika vattendrag som mynnar i Vänern och Glasfjorden.

 

För att veta när aspleken drar i gång på våren har vi koll på ett antal vattendrag där det är lätt att se fiskarna när de leker. I år drog leken igång runt 9 april. Tyvärr var det en tuff vår för asparna. Lagom till att leken var över sjönk vattennivåerna i två av de vattendrag som vi har koll på och stora delar av rommen hamnade ovanför vattenytan.

mobil 045                                     
Romkorn som hamnat ovanför vattenytan när
vattennivån sjönk.

 

Under två veckor i april har vi letat efter asprom i fyra vattendrag där vi tror att asparna kan gå upp och leka. I ett av vattendragen lade vi ut ”fällor” i form av kräftburar fyllda med granris. Tanken är att rom ska fastna i/på burarna. Den här metoden är effektiv i djupa och breda vattendrag där det är svårt att få tag i rommen på annat sätt. Tyvärr blev ”fällorna” vi la ut stulna.

Bild 068
Iläggning av “romfällor”.

I resterande vattendrag har vi letat rom med hjälp av vattenkikare. I ett av vattendragen hittade vi ett romkorn.  Det här romkornet är skickat på DNA-analys för att se om det är från asp. Så om ett par veckor vet vi om vi hittat ytterligare ett vattendrag där aspen leker.

Bild 088
Aspar på ett av lekområdena.