Nationell screening

Under augusti månad togs prover i sjöarna Mången och Långsjön, plus att abborre samlades in i Mången. Syftet var att se om påverkan från UV-skydd som finns i solskyddskrämer kunde påvisas. Under samma period togs även sedimentprover i samma sjöar. Den här provtagningen ingår i programmet för nationell screening.

screeningabborrar