Kräftprovfiske 2014

Under hösten har Länsstyrelsen utfört fem nätters kräftprovfiske. Totalt fiskades två sjöar och tre vattendrag.

Första natten fiskades en sjö där flodkräftor satts ut för ett antal år sedan. Fångsten blev ett trettiotal flodkräftor, en gädda och en abborre.

båt

För att minska risken att sprida eventuella smittor mellan sjöar brukar  båtar som redan finns i sjöarna lånas.

 

bur med mört

Agnad kräftbur.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dags att ta upp kräftburarna.

flodkräfta

Flodkräfta som ska könsbestämmas och mätas innan den sätts tillbaka i sjön.

gädda

Gädda som hittat in i kräftburen under natten.

 

Andra natten fiskades ett mindre vattendrag. Tyvärr blev det inga flodkräftor i burarna, men en gers, två öringar och två abborrar hade letat sig in i burarna.

agn

Betet som används i kräftburarna är fryst fisk från Vänern.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Iläggning av burar på kvällen.

liten_öring

Öring som letat sig in i en kräftbur under natten.

 

Tredje natten fiskades ytterligare ett vattendrag. I det här vattendraget visste vi att det tidigare funnits relativt mycket flodkräftor. Tyvärr blev det inga flodkräftor den här natten heller men en lake och en liten sutare fanns i burarna.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Iläggning av kräftburar.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sutare som tillbringat natten i en kräftbur.

 

Fjärde natten var det dags för fiske i två vattendrag som rinner prallellt med varandra. Ena vattendraget fiskades med 20 burar det andra med 40 burar. Här var kräftorna på hugget och totalt fångades närmare 200 flodkräftor.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Iläggning av kräftburar.

kräftor_bur

Totalt fångades närmare 200 flodkräftor.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Flodkräftor som väntar på att bli mätta och återutsatta i vattendraget.

 

Årets kräftprovfiske avslutades i en sjö där vi under ett antal års tid hört rykten om att det ska finnas signalkräftor. Dessvärre visade sig ryktena stämma och två signalkräftor fångades.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Iläggning av burar.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Signalkräfta.