Länsstyrelsen söker åter igen efter sårig fisk

Förra året diskuterades det på bloggen Värmlands fiske om en bild på lax fångad i Vänern. Laxen hade sår över större delen av kroppen. Länsstyrelsen var i samband med denna diskussion i kontakt med Charlotte Axén vid SVA (STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT) för att få ett svar vad dessa sår kunde vara för något.

För att få svar på vad det kan röra sig om är det mycket viktigt att Länsstyrelsen i Värmland får in prover på lax som har dessa sår för att skicka på analys. Analysen utförs på njure och mjälte skulle fisken vara nedfryst och urtagen men med blodranden kvar finns fortfarande en chans att analysera fisken. Men för att kunna analysera om det skulle vara ett virus som orsakar prickarna måste fisken vara färsk EJ FRYST.

Kontakta Jonas Andersson eller Pär Gustafsson vid Länsstyrelsen i Värmland om du har någon fisk med dessa sår, eller om du vet någon som har är det.

jonas.s.andersson@lansstyrelsen.se

par.gustafsson@lansstyrelsen.se

Tidigare inlägg med foto