Ny webbsida gör livet enklare för fritidsfiskare

hav

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, Jordbruksverket, och länsstyrelserna lanserar idag webbsidan ”Svenska Fiskeregler.se” på Sportfiskemässan i Stockholm.

– Nu blir det lättare att hitta och förstå vilka fiskeregler som gäller för fritidsfisket i Sveriges fem stora sjöar och utmed kusten. Förhoppningsvis leder ökad kunskap om reglerna och varför de finns också till att vi kan skydda fiskbestånden bättre, säger Stig Thörnqvist, utredare på HaV.

Den nya hemsidan är gemensam för landets alla länsstyrelser. Via kartor kan besökaren zooma sig in och ut på kusterna samt i sjöarna Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren och Storsjön i Jämtland. Målet är att på ett enkelt sätt förklara vilka fiskeregler som gäller i dessa vattenområden, exempelvis minimimått, fredningstider, vilka redskap som får användas och gränserna för fredningsområden.

–  Vi såg ett behov av att förbättra informationen till fritidsfiskarna. Detta har resulterat i en webbplats där du utifrån kartfunktioner kan läsa om vilka regler som gäller för fritidsfisket i de fem största insjöarna och längs hela den svenska kusten, säger Adam Johansson, fiskerikonsulent på Länsstyrelsen i Jönköping som ansvarar för drift och support av webbsidan.

I kartfunktionen finns närmare 500 digitaliserade ytor med gällande fiskeregler. På sidan kan du även hitta information om varför reglerna införts, vilket ska bidra till en ökad förståelse för regelverkets syfte och till att fler följer reglerna. Eftersom Sverige är ett stort land med många fiskarter som lever i vitt skilda miljöer och behöver olika form av skydd varierar fiskebestämmelserna.

Undersökningar som Statistiska Centralbyrån, SCB, gjort visar att över en miljon svenskar fritidsfiskar varje år. Enligt en rapport från Fiskeriverket 2009 fiskar sju av tio barn och ungdomar i åldern 10 – 15 år. Sedan lång tid tillbaka har det i Sverige funnits rättigheter för allmänheten att fritidsfiska utan något särskilt tillstånd utmed kusterna och i de stora sjöarna.

–  Även om det inte krävs tillstånd att fiska i havet och de fem stora sjöarna så har alla som fiskar skyldighet att först ta reda på vilka regler som gäller. Men reglerna är ofta lokalt anpassade och de ändras efterhand vilket ställer höga krav på fritidsfiskare att hålla sig uppdaterade. Vi hoppas att webbsidan kan bli till stor hjälp, säger Håkan Carlstrand, utredare på HaV.

– Lanseringen av webbsidan ligger helt i linje med Jordbruksverkets och Havs- och vattenmyndighetens nationella strategi ”Svenskt fritidsfiske och fisketurism 2020” säger Daniel Melin, fritidsfiskestrateg på Jordbruksverket.

Det stora intresset innebär att fritidsfisket behöver regleras för att skapa goda fiskbestånd och ett bra fiske nu och i framtiden. Ungefär hälften av fritidsfiskets fångster görs i havet och hälften i landets sjöar och vattendrag. Det är också inom dessa områden som Havs- och vattenmyndigheten har regeringens uppdrag att besluta om bestämmelser för fisket.

Länsstyrelserna har som regional myndighet stor kunskap om natur-, vatten- och fiskevård, fiskbestånden och fritidsfisket.

– Svenskafiskeregler.se är också ett sätt för oss på länsstyrelserna att integrera fiskebestämmelserna med annat natur- och fiskevårdsarbete säger Anton Halldén, länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen Jönköping.

HaV, Jordbruksverket och länsstyrelserna lanserar i dag webbsidan ”Svenska fiskeregler.se” på Sportfiskemässan där bland andra näringsminister Annie Lööf blir en av de första att testa den. Under dagen blir den tillgänglig för allmänheten på www.svenskafiskeregler.se”

Här kan du läsa mer om Sportfiskemässan

För mer information kontakta:

Stig Thörnqvist, utredare, enheten för fiskereglering, tfn 010-698 6265, mobil 070-625 75 67, e-post  stig.thornqvist@havochvatten.se

Håkan Carlstrand, utredare, enheten för fiskereglering, tfn  010-698 62 40, mobil  073-059 90 90, e-post: hakan.carlstrand@havochvatten.se

Adam Johansson, fiskerikonsulent, Länsstyrelsen i Jönköping, tfn 010-2236354   , e-post adam.johansson@lansstyrelsen.se.

Anton Halldén, länsfiskekonsulent, Länsstyrelsen i Jönköpings län, tfn 010-2236353, epost anton.hallden@lansstyrelsen.se

Daniel Melin, fritidsfiskestrateg, Jordbruksverket, tfn 036-15 59 14, epost daniel.melin@jordbruksverket.se

 

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Daniel Rydberg, Länsstyrelsen i Jönköping.