Vannkjemisk overvåking i Varåa og Trysilelva våren 2013

Vedlagt notat fra NIVA som viser at kalkingen av innsjøene gir en god vannkvalitet i Varåa. Funn av både 0+ og 1+ styrker viser også at vannkvaliteten over sesongen er tilstrekkelig god for laksen.  

 

För mer information om Varåaprojektet och hela rapporten om vattenkemin se följande länkar:

Vannkjemisk overvåking i Varåa

Varåaprojektet