Utplantering av ålyngel 2013

Under sommaren har Länsstyrelsen i Värmland och Länsstyrelsen i Västra Götaland tillsammans med Vänerns yrkesfiskare, planterat ut 600 000 ålyngel runt om i Vänern. Länsstyrelsen i Värmland har även satt ut 50 000 ålyngel i sjöar i Värmlandbild