Fisktransport III och IV

Den 20 och 28 juni transporterades totalt 24 st vilda och 158 st odlade K-öringar samt 54 st vilda K-laxar upp från Forshaga till utsättningsplatsen norr om Edsforsen. Ytterligare 20 vilda K-laxar har fångats och har inom ramen för “Vänerlaxens fria gång” försetts med radiosändare och återutsatts nedströms Forshaga för att studera beteende framför kraftverket och inte minst effektiviteten hos fällan, förhoppningsvis återfångas de flesta och kan köras upp senare.

Totalt har Fortum hittills i år transporterat 625 st lekfiskar jämfört med 457 st efter 4 transporter i fjol – en rejäl ökning alltså. Vad gäller vild K-lax är det en procentuellt sett ännu större ökning jämfört med i fjol efter fyra transporter, 2012: 10 st och i år hela 88 st – mkt bra och kul! Även den odlade K- och G-laxen har startat något bättre jämfört med 2012. Visserligen öppnade fällan ca 1 vecka tidigare i år men det är nog inte hela förklaringen, sannolikt beror ökningen även på de förbättringar som gjorts i fiskväg och fälla i kombination med relativt gynnsamma flöden. Fortum meddelar att fiskräknaren åter fungerar efter att scannerplattorna bytts ut.

Re-lax!

/Pär

Fångst Forshaga tom 28 juni

 

 

 

 

 

 

Antal fångade per datum