Ryssjan

De senaste veckorna har vattnet sakta men säkert sjunkit undan. Fångsten ligger nu på ca 10-12 smolt/dag. Det pågår ständigt arbete med att förbättra effektiviteten och funktionen hos ryssjan.
En del av den smolt som fångas i ryssjan märks med sk streamer-tags och återutsätts för fångst/återfångst (ett sätt att mäta produktionen). Andra smolt går till ett annat delprojekt inom Vänerlaxens fria gång – “överlevnad av vild smolt på sin nedströmsvandring till Vänern”.

Sammanställning av arbetet vid Ryssjan

Karlstads universitet ställde frågan
Hur klarar sig vildsmolten i Klarälven på sin nedströmsvandring från uppväxtområdena kring Sysslebäck till Vänern? Och är det någon skillnad på 1-årig och 2-årig odlad smolt var gäller deras vandringsframgång? Och hjälper det om man spiller vatten vid kraftverken? Under några sommarveckor ska Johnny Norrgård och Eva Bergman tillsammans med de två fältassistenterna Jacob Greenberg och Adam Lewenhaupt vi karlstads universitet studera smoltens vandringsframgång.

studien ska undersöka hur myket smolt som försvinner vid varje kraftverk. Detta sker genom att smolten märks med akustiska sändare och loggrar placeras ut längs hela älven, ffa uppströms och nedströms kraftverken. På det sättet kan man följa fisken och ta reda på hur många smolt som klarar sig från Sysslebäck till Klarälvens mynning i Vänern.

För mer information om vildsmolts studien se följande länk.

Rapport: Vildfödd smolt i Klarälven