Miljöövervakning av flodpärlmusslor 2013

Under sommaren arbetar Länsstyrelsen med miljöövervakning av flodpärlmusslor. I länets finns ca 40 vattendrag med flodpärlmusslor och i nio av dem sker det sedan mitten av 1990-talet en kontinuerlig övervakning. I år kommer miljöövervakning ske i tre av dem: Mörtebäcken, Älgån och Slorudsälven i Arvika kommun.
bild 1 Bild 2 Bild 3

 

 

 

 

 

Från vänster figur 1. Musslor i Mörtebäcken, Arvika kommun. Figur 2. Längdmätning av flodpärlmussla figur 3.  Längdmätta flodpärlmusslor redo att återvända till vattendragets botten.

Vid övervakningen räknas musslorna vid 15 slumpmässigt utvalda 20-meterssträckor. I anslutning till dessa plockas ett mindre antal musslor upp och mäts. Då kan man se hur bestånds- och storleksförändringar förändras. En viktig del är också att dokumentera omgivningarna på land och i vattnet för att kunna koppla dem till förändringar i musselbestånden. Det pågår även ett arbete med att sammanställa den miljöövervakningen av flodpärlmussla som skett i länet. Förhoppningsvis kommer rapporten att bli klar under hösten 2013.

 

Urban och Jenny