Fiskpassagelösningar i nordvästra USA – rapport från studieresa i september 2012

Under september månad 2012 genomförde en grupp bestående av både svenska och norska myndigheter, forskare och kraftbolag en studieresa till nordvästra USA med huvudsyftet att lära mer om vilka typer av åtgärder som kan och genomföras för att underlätta framförallt laxfiskars vandring såväl upp- som nedströms vid olika typer av kraftverk. 

Dessutom studerades olika system för hantering och transport och utsättning av fisk vid olika uppsamlingsanläggningar. Framförallt besöktes kraftverk och anläggningar inom Columbiaflodens avrinningsområde. Resans främsta syfte var inte att reda ut hur passagefrågorna regleras juridiskt och vilka verktyg myndigheterna har för att säkerställa att målen för biologisk mångfald och levande sjöar och vattendrag (motsvarande våra miljömål) uppfylls. Vi kunde dock identifiera ett antal områden där våra system skiljer sig åt. I förekommande fall lyfts detta fram i rapporten men för vidare diskussion i andra forum.

Rapporten är sammanställd av Grete Algesten och Pär Gustafsson, Länsstyrelsen Värmland samt Håkon Berg Sundet, Fylkesmannen i Hedmark. Finansiering via InterReg Sverige-Norge, projekt Vänerlaxens fria gång.
Löpnummer: 2013:13
ISBN/ISSN-nr: 0284-6845
Publiceringsår: 2013
Sidantal: 20