Projektet Vänerlaxens fria gång fortsätter under 2013

Projektet Vänerlaxens fria gång kommer inte att vara vilande under 2013 utan kommer att fortlöpa som planerat.

I artikeln” Sjökalkningen kan räddas” i VF den 10 april skrivs det om det minskade anslaget från Havs- och vattenmyndigheten.  I texten kan man läsa hur det minskade anslaget påverkar olika vattenverksamheter vid länsstyrelsen i Värmland.  Bland annat tas det upp hur anslaget påverkar arbetet med biologisk återställning under 2013. Citat från artikeln ” Men biologisk återställning av gamla flottleder får vi lägga vilande under det här året, liksom länsstyrelsens del av EU-projektet Vänerlaxens fria gång, förklarar Märet Engström.

Det är lätt att tolka det som om att EU-projektet Vänerlaxens fria gång kommer att var vilande under 2013. Så är inte fallet projektet påverkas inte av anslaget från Havs- och vattenmyndigheten utan kommer att löpa vidare under 2013 som planerat. Det som menas är att den biologiska återställning som ingår i kalkningsverksamheten kommer att vara vilande under 2013.