Elfiskeupphandling inom kalkeffektuppföljningen

Under de senaste årtiondena har ett stort antal sjöar och vattendrag i Värmland kalkats och restaurerats med målet att återskapa förutsättningar för återkolonisation av försvagade och utslagna bestånd och arter. För att kunna följa upp hur kalkning och restaurering lyckas genomförs bl.a. ett omfattande elfiskeprogram vid utvalda lokaler.

Förfragningsunderlag elfiske 2013-2014

Bilaga 1 Avtalsutkast 2013

Bilaga 2

Bilaga 3 Preliminär lista elfiskelokaler 2013-2014

Förfrågningsunderlaget med bilagor finns även under följande länkar

Länsstyrelsen i Värmland

Opic upphandlingar