Fiskmarknad 2013

Länsstyrelsen i Värmland tillsammans med Karlstads Universitet, Naturskyddsföreningen och Sporfiskarna arrangerar Fiskmarknad 2013. 

Anmälan till Fiskmarknad 2013 görs på http://fiskmarknad.nu med start den 25 februari.

Fiskmarknad 2013 hålls i Karlstad 7-9 maj och är till för alla som är intresserade av vandrande fisk och åtgärder som syftar på dessa bestånd. Arrangörerna välkomnar Vattenförvaltare, fiskevårdsområdesföreningar, kraftbolag, konsulter, myndigheter, universitet, icke statliga intressegrupper och organisationer, återförsäljare samt intresserad allmänhet.

Syftet med Fiskmarknad 2013 är att sammanföra alla som är engagerade i arbetet med fiskvandring och fiskpassager. Att skapa en mötesplats för genomförare, tänkbara uppdragsgivare samt kunder och därmed skapa professionella nätverk. Arrangörerna vill även skapa en helhetssyn över rådande kunskapsläge för fiskpassager och fiskvandring och på det sättet identifiera kunskapsluckor och behov av ny kunskap.

 

             Fiskmarknad 2013 pågår under tre dagar:

  • 7-8 maj – Föredrag, mässa och workshops på Stadshotellet (vardagar).
  • 9 maj – Familjevänliga aktiviteter dagtid och föredrag under eftermiddagen, på och omkring Värmlands museum (röd dag).

På följande länk finns mer information och detaljerat program http://fiskmarknad.nu