Referensgruppsmöte ”Vänerlaxens fria gång”, Karlstad 6/12 2012

Den 6/12 hölls referensgruppsmöte inom projektet ”Vänerlaxens fria gång” på Stadshotellet i Karlstad. Uppslutningen var god med 45 deltagare och nedan finns länk till program och deltagarlista. Då den svenske projektledaren Mikael Hedenskog var sjuk hälsade Pär Gustafsson välkommen och gick igenom problembilder, lösningar, projekts syften och målsättningar. Därefter gick projektets olika medarbetare igenom sina delprojekt med resultat.

Först ut var Stefan Palm som presenterade den senaste kunskapen om Vänerlaxens genetik. Stefan Stridsman och Pär Gustafsson redogjorde därefter för ombyggnaden av Forshaga fiskfälla samt resultat av årets uppsteg och fångster. Karlstads universitet bedriver omfattande forskning om smoltproduktion, migration, överlevnad och öde för den utlekta laxen och öringen (kelt). Om detta berättade Anna Hagelin, Daniel Nyqvist och John Piccolo. Då fiskpassage uppströms och nedströms förbi kraftverken utgör en avgörande komponent i projektet beskrev Morten Kraabøl vad den utsedda expertgruppen (Morten Kraabøl, Olle Calles, Stefan Stridsman) och deras fiskpassageutredning kommer att rapportera på temat under 2013

Som en bakgrund till detta gavs en inblick i DN:s verksamhet i att effektivisera norska laxtrappor (Hanne Hegseth). Jon Museth redogjorde för genomförda båtelfisken och Klar/Trysilälvens fisksamhälle och Tore Qvenild uppdaterade åhörarna om fiskhälsoproblematiken i Vänern/Klar/Trysilälven (Gyro / BKD). Matilda Elgerud berättade sedan om ett projekt som visar effekterna av fluktuerande vattennivå på strandvegetationen medan Anna Sjörs berättade om åtgärdsprogrammet för Acksjön.

Lars Emilsson berättade hur man engagerat fiskevårdsföreningar och betydelsen av ett bra fiske i älven. Pär Gustafsson redogjorde för projektets studieresa till Colombia River hösten 2012 där man studerade lösningar för fiskpassage vid kraftverk. Avslutningsvis gav den norske projektledaren Tore Qvenild en bild av hur projektledningen planerar att arbeta vidare med Vänerlaxen efter avslutat projekt. Moderator under dagen var Anders Walldorf, Länsstyrelsen Värmland.

Deltagarlista, program och presentationer finns under Referensgruppsmöten på webbplatsen för Vänerlaxens fria gång

Tack alla för en mycket bra dag!

/ Tore, Mikael och Pär