Vänerdagen 6/11

Vänerdagen 2012 som i vanlig ordning arrangerades av Vänerns Vattenvårdsförbund och Laxfond Vänern gick i år av stapeln i Grästorp (mellan Trollhättan och Lidköping). Evenemanget var tämligen välbesökt med runt 60 åhörare vilka bjöds på en rad intressanta föredrag innehållande alltifrån geologiska undersökningar av Vänerns botten via lax och öringfrågor till restaurering av strandängar och fågelskär i Vänern. Årets Vänerdag förärades även med ett besök och föredrag av Björn Risinger, GD för Havs- och Vattenmyndigheten. Björn informerade framförallt om HaV som organisation samt den medelstilldelning för vatten och fiskevård som kommer gälla för 2013. Som tidigare aviserat blir det kraftiga neddragningar (ca 30 % ) av anslagen  inför 2013  med den konsekvensen att Länstyrelserna naturligtvis får mindre medel att fördela till olika projekt. Sannolikt kommer varje länsstyrelse att få en pott att fördela efter egna behov och prioriteringar men där HaV rekommenderar eller villkorar om att prioritera kalkning och vattenförvaltning. Det som eventuellt blir över kan sedan fördelas till regionala fiskevårdsprojekt, Lova, fisketillsyn etc. HaV  aviserar en viss ökning av tilldelningen inför 2014 men den kommer vara långt ifrån den nivå som gällde 2012.

Från Länsstyrelsen Värmland deltog Grete Algesten, Henrik Lindholm, Sven-Erik Sköld, Oscar Sävström och Pär Gustafsson där de tre senare även höll föredrag om i tur och ordning Smoltutsättningar 2012, Röjning av fågelskär och Interregprojektet “Vänerlaxens fria gång”.

 

 

 

 

 

 

Björn Risinger informerar om HaV på Vänerdagen

 

/Pär

1 comment for “Vänerdagen 6/11

  1. Olle
    november 8, 2012 at 18:41

    Kul, synd man missade!

Comments are closed.