Ny rapport om Klarälvens djup och bottnar

Klarälven är av stor betydelse för till exempel rekreation, sportfiske, naturvård, kulturmiljö och vattenkraft. I denna rapport redovisas kartor över Klarälvens djup- och bottenförhållanden från Karlstad i söder till Höljes i norr. Rapporten är framtagen av Interreg  projektet Vänerlaxens fria gång

rapport-djup-och-bottentyp i Klarälven

// Jonas