Laxutsättning i Vänern

Mellan den 10 och 12/10 kompensationsutsatte Fortum ut ca 27 000 tvåsomriga laxar (10 000 KL och 17000 GL)  i Vänern vid Gaperhult. Länsstyrelsen Värmland var närvarande vid två av de tre utsättningarna och den okulära besiktningen rapporterar att fisken såg ut att vara vid god vigör. Inga laxar kunde heller observeras på utsättningsplatsen efter utsättning. Anledningen till att Länsstyrelsen ansåg att laxen inte skulle sättas i Klarälven vid Forshaga är dels att hösten helt enkelt inte är en naturlig smoltutvandringsperiod (vår-försommar), och dels för att sjunkande temperaturer och flöden inte är bästa triggers för nedströmsmigration. Det hade därför funnits en risk att fisken stannat i älven under vintern med ökad risk för både predation och svält.

/Pär

6 comments for “Laxutsättning i Vänern

 1. Anders
  november 26, 2012 at 20:42

  Hej.
  Med tanke på att ni talar om naturlig smoltutvandringsperiod och där tillhörande beteendetriggers uppstår frågan; hur många procent av fisken ni satte ut var smoltifierade?
  M.v.h. Anders

  • november 27, 2012 at 16:43

   Hej Anders, till att börja med är det inte vi på Länsstyrelsen utan Fortum som sätter ut smolten. Vi har däremot ansvar för bedriva tillsyn av de vattendomar och fiskevillkor som i det här fallet Fortum har att hålla sig efter. Där ingår bland annat att kontrollera att rätt antal smolt sätts ut, att fisken är tillräckligt smoltifierad och att fisken sätts ut vid en lämplig plats och tidpunkt. Allt för att maximera utbytet av den utsatta fisken. Vad gäller procent smolitiferade, dvs klass 2 eller 3, i den aktuella utsättningen i Vänern låg den vid läsning några veckor innan utsättning på ca 70% (och sannolikt någon procent högre vid utsättning). I teorin är naturligtvis 100% det önskvärda men verkligheten innebär alltid kompromisser. Hålls fisken till exempel ytterligare ett tag med ev. högre andel fullsmolt som följd hinner istället temperaturen sjunka i sjön/älven och utbytet kan bli sämre av den anledningen. Nu sattes denna fisk i sjön och fisken behövde alltså inte vandra 20km i Klarälven, vilket annars kan vara ett problem för icke fullt smoltifierad fisk. Hör gärna av dig igen om du har fler frågor.

   /Pär

 2. Anders
  november 27, 2012 at 20:30

  Hej igen och tack för svaret. Ursäkta att jag uttryckte mig oklart. Givetvis är det Fortum som sätter ut kompensationsfisken.
  Det uppstod dock ett par följdfrågor på ditt svar.
  1. Klass 2 och 3, vad innebär de klasserna explicit?
  2. Hur många fiskar var det totalt av de laxungar som sattes ut under 2012 som ni bedömde var smoltifierade?
  Och en liten fundering av vad vattendomarna föreskriver. Är det inte som så att det antal fisk som ska sättas ut som kompensation för att få nyttja vattnet angivet i vattendomarna skall utgöras av utvandringsfärdiga laxungar? I så fall borde, som i senaste och säkerligen i flera andra utsättningar, enbart det antal som smoltiferat kunna tillgodoräknas som kompensation,eller har ni redan räknat av dessa i de siffror ni rapporterat?
  M.v.h. Anders

  • december 3, 2012 at 17:27

   Hej Anders, du får gärna ringa mig på 054-197231 eller Sven-Erik Sköld. Den här veckan är jag svår att nå men prova nästa. Skrev även till den mailadress du uppgivit men den verkar inte fungera…

  • januari 11, 2013 at 12:15

   Hej igen Anders och ursäkta det sena svaret!

   Vi använder alltså tre klasser i smoltbedömningen, 1-3 som även har + och – för att få högre upplösning på smoltstatusen. Klass 2 och 3 innebär att smolten bedöms vara smoltifierad, 1 är osmoltad(stirr/parr) och tre fullsmoltad. För 2012 bedömdes ca 91% av alla kompenssationsutsatta öringar och laxar (av både Gullspång och Klarälvsursprung) tillhöra kategorin 2+ eller 3. (2+: 36%, 3: 55%). De siffrorna stiger dock flera procent till eftersom läsningen på odlingen görs några veckor före själva utsättningen (detta för att minimera hanteringen under den känsliga smoltfasen), under den perioden stryps också födan vilket accelererar smoltifieringen. En okulär bedömning görs dock alltid även vid lastning men då inte på individuell basis.

   Du har helt rätt i att det i domarna står “utvandringsfärdiga ungar av lax och öring”. Men eftersom det handlar om 225000 fisk/år totalt är det i realiteten svårt för Fortum att få 100% att smoltifiera klass 3 samtidigt och få detta att även tajma det fönster på året då övriga förutsättningar är optimala, tex temp i odling, temp i recipienten, flöde, biologiska sköldar etc. Det blir en kompromiss där så mycket som möjligt ska stämma. Man kan iofs resonera så att det kunde överkompenseras för ej smoltade men där är vi inte än.

   Till sist vill jag också säga att vi jobbar mycket med att tillsammans med verksamhetsutövarna förbättra utbytet av utsättningarna, tex kväll/nattutsättning, större utsättningsbatcher, alternativa utsättningsplatser, motionerande av fisken i odling etc. Hoppas att mitt svar rätade ut några frågetecken.

   Mvh

   /Pär

 3. Anders
  december 3, 2012 at 22:25

  Hej Pär och ursäkta. Jag skrev tyvärr fel ändelse på mailadressen.
  Nu skall mailen fungera. Jag föredrar dock att vi håller den här diskussionen offentlig. Som du helt säkert märkt är det många som är intresserade av Vänern och dess fiskefrågor och er idé med den här informationssidan är mycket god. För Vänerns bästa hoppas jag att vi kan fortsätta att diskutera öppet här för att undvika onödiga missförstånd och felaktiga rykten.
  M.v.h. Anders

Comments are closed.