Ansökan Europeiska Fiskerifonden 2007-2013

 

Datum för sista dag att ansöka om stöd inom Europeiska Fiskerifonden 2007-2013.

Ansökningar om stöd får enligt förordningen beviljas fram till och med den 31 december 2013. Utbetalningar till stödmottagare får enligt förordningen göras fram till och med den 31 december 2015. För att kunna hålla dessa tider har Jordbruksverket tagit fram riktlinjer för olika slutdatum.

Slutdatum för ansökan om stöd:

  • Sista dag att ansöka om stöd är 2013-04-30

Mer information om vilka stödmöjligheter som finns inom ramen för Europeiska Fiskerifonden finns på  Jordbruksverkets webbsida